Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
Số: 13/NQ-CP Chính Phủ Nghị Định Nghị quyết “về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường” 10/05/2012
Số: 17/2012/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập 13/03/2012
30/2013/UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dượng của Hợp tác xã 13/09/2013
55/2015/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 09/06/2015
92/2015/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ SỐ 71/2014/QH13 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ 15/06/2015
12/2015/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ 12/02/2015
2209/KH-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Kế hoạch thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phyủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 21/03/2014
19/CT-TTg Chính Phủ Chỉ thị Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX 24/07/2015
Số: 103/2014/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động 11/11/2014
83/2015/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã 28/05/2015
Hiển thị 91 - 100 of 106 kết quả.
của 11
           
Videos

0 0 0 2 2 1 9 4 7 6
Hôm nay: 36
Hôm qua: 577
Tháng này: 4164
Tổng cộng: 0002219476