Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
Số: 83 /2012/TT-BTC Chính Phủ Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. 23/05/2012
Số: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Chính Phủ Thông tư THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN 06/05/2005
Số: 31/2011/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng 21/11/2011
Số: 22/2003/CT-TTg Chính Phủ Chỉ thị CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC THÚC ĐẨY VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHOÁ IX) VỀ KINH TẾ TẬP THỂ 03/10/2003
Số: 17/2012/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập 13/03/2012
Số: 13/NQ-CP Chính Phủ Nghị Định Nghị quyết “về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường” 10/05/2012
Số: 103/2014/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động 11/11/2014
Số 18-CT/TU Ban Thường vụ Thành ủy Chỉ thị Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố 19/03/2012
Số 18-CT/TU Ban Thường vụ Thành ủy Chỉ thị Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố 19/03/2012
98/2007/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ 07/06/2007
Hiển thị 1 - 10 of 106 kết quả.
của 11
           
Videos

0 0 0 2 2 1 9 4 7 4
Hôm nay: 34
Hôm qua: 577
Tháng này: 4162
Tổng cộng: 0002219474