Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
31/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, LHHTX giải thể, phá sản 30/03/2018
09/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp PTNT Thông tư HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 17/04/2017
24/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 28/03/2017
340/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư HƯỚNG DẪN VỀ MỨC HỖ TRỢ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỢP TÁC XÃ, THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ, TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 29/12/2016
39/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà Nước Thông tư THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 30/12/2016
15/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp PTNT Thông tư Thông tư hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đổi với HTX nông nghiệp 10/06/2016
04/2015/TT-NHNN Ngân hàng Nhà Nước Thông tư Thông tư quy định về Quỹ tín dụng nhân dân 31/03/2015
63/2014/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải Thông tư QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 07/11/2014
02/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 02/01/2014
03/2014/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Hướng dẫn đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX 26/05/2014
Hiển thị 1 - 10 of 106 kết quả.
của 11
           
Videos

0 0 0 2 2 1 9 4 7 8
Hôm nay: 38
Hôm qua: 577
Tháng này: 4166
Tổng cộng: 0002219478