RSS

LMHTX thành phố mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý chủ chốt của HTX với chủ đề: "Mô hình HTX kiểu mới và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm 2016-2020".

Đến dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cùng đại diện của các HTX trên địa bàn thành phố. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được bồi dưỡng về một số kiến thức như: Một số vấn đề của HTX kiểu mới phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động của HTX; Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm dịch vụ của các HTX nông nghiệp.