THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÁC TỔ HỢP TÁC NĂM:

* Chỉ thống kê các đơn vị có số liệu báo cáo 2017; (ĐVT: Triệu đồng)
I. THỐNG KÊ THEO ĐỊA BÀN
PHƯỜNG XÃ Tổng số
THT
Tổng vốn
điều lệ
Tổng vốn
kinh doanh
Tổng vốn
cố định
Tổng số
thành viên
Tổng số
lao động
Tổng
doanh thu
Nộp thuế Lợi nhuận
Quận Hải Châu
8
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Thanh Khê
54
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Cẩm Lệ
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Sơn Trà
51
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Ngũ Hành Sơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Liên Chiểu
23
0
0
0
0
0
0
0
0
Huyện Hoà Vang
42
0
0
0
0
0
0
0
0
Huyện Hoàng Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TỔNG CỘNG
184
0
0
0
0
0
0
0
0

II. THỐNG KÊ THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC Tổng số
THT
Tổng vốn
điều lệ
Tổng vốn
kinh doanh
Tổng vốn
cố định
Tổng số
thành viên
Tổng số
lao động
Tổng
doanh thu
Nộp thuế Lợi nhuận
Công nghiệp - Xây dựng
31
0
0
0
0
0
0
0
0
Nông nghiệp
148
0
0
0
0
0
0
0
0
Thương mại - Dịch vụ
5
0
0
0
0
0
0
0
0
TỔNG CỘNG
184
0
0
0
0
0
0
0
0

Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 123 - Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3897354
Website: http://www.lmhtx.danang.gov.vn - Email: lmhtx@danang.gov.vn
Giấy phép số: 130/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/06/2010