THỐNG KÊ SỐ LIỆU CỦA CÁC LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NĂM:

* Chỉ thống kê các đơn vị có số liệu báo cáo 2017; (ĐVT: Triệu đồng)
I. THỐNG KÊ THEO ĐỊA BÀN
QUẬN HUYỆN Tổng số
LHHTX
Tổng vốn
điều lệ
Tổng vốn
kinh doanh
Tổng vốn
cố định
Tổng số
thành viên
Tổng số
lao động
Tổng
doanh thu
Nộp thuế Lợi nhuận
Quận Hải Châu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Thanh Khê
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Cẩm Lệ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Sơn Trà
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Ngũ Hành Sơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Liên Chiểu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Huyện Hoà Vang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Huyện Hoàng Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TỔNG CỘNG
1
0
0
0
0
0
0
0
0

II. THỐNG KÊ THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC Tổng số
HTX
Tổng vốn
điều lệ
Tổng vốn
kinh doanh
Tổng vốn
cố định
Tổng số
thành viên
Tổng số
lao động
Tổng
doanh thu
Nộp thuế Lợi nhuận
Công nghiệp - Xây dựng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nông nghiệp
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Thương mại - Dịch vụ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TỔNG CỘNG
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 123 - Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3897354
Website: http://www.lmhtx.danang.gov.vn - Email: lmhtx@danang.gov.vn
Giấy phép số: 130/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/06/2010