Thành lập Tổ tư vấn thành lập mới HTX, liên hiệp HTX, THT

Ngày đăng: 17/11/2021

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Tp.Đà Nẵng Phạm Công Chính vừa ký ban hành Quyết định số 192/QĐ-LMHTX ngày 19/10/2021 về việc thành lập Tổ tư vấn thành lập mới HTX, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tư vấn hỗ trợ hợp tác xã tổ chức lại hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới phù hợp với Luật hợp tác xã năm 2012. Tổ tư vấn gồm 6 thành viên, do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố làm Tổ trưởng.

Tổ tư vấn có nhiệm tổ chức tư vấn thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đảm bảo đúng quy định, hoạt động thực chất, hiệu quả. Tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã đang hoạt động tổ chức lại hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới phù hợp với Luật hợp tác xã năm 2012.

  Trước đó, hồi đầu tháng 01/2021, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố cũng đã ký Quyết định số 06/QĐ-LMHTX thành lập các Ban chuyên đề trực thuộc Ban Chấp hành  Liên minh Hợp tác xã Tp.Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Ban Tư vấn công tác Tuyên truyền; Ban Tư vấn công tác xây dựng Chính sách, pháp luật; Ban Tư vấn công tác thành lập HTX, THT, LHHTX. Nhiệm vụ của mỗi Ban gắn với từng vị trí công tác của các Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố khóa VI.

Việc thành lập Tổ tư vấn thành lập mới HTX, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tư vấn hỗ trợ hợp tác xã tổ chức lại hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới phù hợp với Luật hợp tác xã năm 2012, sau khi đã thành lập Ban Tư vấn công tác thành lập HTX, THT, LHHTX trực thuộc Ban Chấp hành, đã khẳng định tính chất quan trọng, cấp bách của công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới. Đây được xem là nhiệm vụ công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện có kết quả trong những năm đến, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Tp.Đà Nẵng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, với sự hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã thành phố, có 08 HTX và 01 LHHTX được thành lập mới, trong đó 02 HTX hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp và 07 HTX, LHHTX hoạt động ở lĩnh vực phi nông nghiệp.

Chu Thị Phú

Tin cùng chuyên mục

 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 85,609 Hôm qua: 94 - Hôm nay: 61 Tuần này: 1,173 - Tuần trước: 61 Tháng này: 10,637 - Tháng trước: 8,982 Online: 5