Giới thiệu chung

Ngày đăng: 16/09/2021

 

I. Thông tin chung:

Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng thuộc hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt đng liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã tự nguyện tham gia( sau đây gọi chung là thành viên); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, đưc Đng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, làm cầu nối giữa Đng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Liên minh  HTX thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

Trụ sở Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đặt tại số 123 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3897354, 3872421.  

Email: lmhtx@danang.gov.vn; danang@vca.org.vn

Website: www.lmhtx.danang.gov.vn

II. Thông tin lãnh đạo cơ quan và các phòng ban trực thuộc

I. LÃNH ĐO CƠ QUAN

1. Ông Phạm Công Chính

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

 

Chủ tịch

(84-236) 3 872 420

(84-91) 3491545

chinhpc@danang.gov.vn, chinhpc@vca.org.vn.

2. Ông Tôn Thất Uyên

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

 

Phó Chủ tịch

(84-236) 3 872 422

(84-93) 5111268

uyentt@danang.gov.vn, uyentt@vca.org.vn.

3. Ông Trần Văn Hiền

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

 

Phó Chủ tịch

(84-236) 3 872 423

(84-90) 5180654

hientv@danang.gov.vn.

4. Bà Phan Võ Hạnh Thủy

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

 

Phó Chủ tịch

(84-236) 3 826143

(84-90) 5178527

thuypvh@danang.gov.vn, thuypvh@vca.org.vn

II.  THÔNG TIN CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC

1. Phòng Hỗ trợ thành viên

1.1. Ông Trần Văn Hiền

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

1.2. Ông Hồ Như Hải

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

 

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng

(84-236) 3 872 423

(84-90) 5180654

hientv@danang.gov.vn.

Chuyên viên

(84-236) 3 821 867

(84-90) 1152020

haihn1@danang.gov.vn

 

2. Phòng Tổng hợp

2.1.Bà Chu Thị Phú

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

2.2. Ông Đỗ Tấn Minh

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

Trưởng phòng

(84-236) 3 872972

(84-93) 5025456

phuct@danang.gov.vn

Chuyên viên

(84-236) 3 872972

(84-98) 2001819

minhdt1@danang.gov.vn

 

3. Văn phòng

3.1. Bà Phan Võ Hạnh Thủy

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

3.2.Bà Lê Thị Bích Thủy

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

3.3. Bà Võ Thị Liên Kiều

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

3.4. Bà Mai Thị Quy

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

 

Phó Chủ tịch Kiêm Chánh Văn Phòng

(84-236) 3 826143

(84-90) 5178527

thuypvh@danang.gov.vn, thuypvh@vca.org.vn

Phó văn phòng

(84-236) 3 897354

(84-93) 5854939

thuyltb@danang.gov.vn

Kế toán

(84-236) 3 872421

(84-91) 4747993

kieuvtl@danang.gov.vn

Văn thư

(84-236) 3 872421

(84-90) 5603952

quymt@danang.gov.vn

 

4. Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ

4.1. Ông Tôn Thất Uyên

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

4.2. Ồng Nguyễn Nam Phương

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

4.3. Bà Lê Thị Bích Thủy

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm

(84-236) 3 872 422

(84-93) 5111268

uyentt@danang.gov.vn, uyentt@vca.org.vn.

Phó Giám đốc Trung tâm

(84-236) 3 821 867

(84-91) 4444570

phuongnn1@danang.gov.vn

Phó văn phòng kiêm nhiệm Phó Giám đốc 

(84-236) 3 897354

(84-93) 5854939

thuyltb@danang.gov.vn

 

5. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

5.1. Bà Phan Võ Hạnh Thủy

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

5.2. Bà Lê Thị Bích Thủy

     - Điện thoại văn phòng

     - Điện thoại di động

     - Email

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ

(84-236) 3 826143

(84-90) 5178527

thuypvh@danang.gov.vn, thuypvh@vca.org.vn

Phó văn phòng kiêm cán bộ tín dụng

(84-236) 3 897354

(84-93) 5854939

thuyltb@danang.gov.vn

 

 


 

Tin cùng chuyên mục

 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 85,616 Hôm qua: 94 - Hôm nay: 68 Tuần này: 1,173 - Tuần trước: 68 Tháng này: 10,637 - Tháng trước: 8,989 Online: 7