Đà Nẵng tăng cường phối hợp phát triển kinh tế tập thể, HTX giữa Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân

Ngày đăng: 01/11/2021

Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân TP. Đà Nẵng vừa ký kết Chương trình phối hợp về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025. Đây là hoạt động tiếp nối Chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2017-2021.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 nhằm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển KTTT, HTX. Qua đó tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân; góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự xã hội, xây dựng nông thôn mới, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn Đà Nẵng trở thành nơi đáng sống. Đồng thời, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan về phát triển KTTT, HTX trong hội viên, nông dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức hội, chi hội, xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp... nhằm thu hút, tập hợp hội viên, phát triển phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, gắn với thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trong hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố. Từ đó, khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Hội Nông dân thành phố và Liên minh Hợp tác xã TP. Đà Nẵng.

Chương trình được triển khai thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình OCOP "Mỗi xã, phường một sản phẩm"; góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, sản xuất theo phương pháp hữu cơ, gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và phát triển bền vững.

Hai bên cũng đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhằm đạt mục tiêu đề ra, gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT, HTX trong cán bộ, hội viên, nông dân; hỗ trợ thành lập, phát triển KTTT, HTX trong hội viên, nông dân; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch chính sách, pháp luật về KTTT, HTX trong hội viên, nông dân, nông nghiệp và nông thôn; kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình và hoạt động phối hợp giữa UBKT Liên minh Hợp tác xã và UBKT Hội Nông dân thành phố.

Trước đó, giai đoạn 2017-2021, ngoài một số hoạt động phối hợp khác, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân thành phố đã phối hợp tổ chức 10 lớp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát triển các mô hình KTTT, HTX cho gần 700 hội viên, nông dân. Nhiều mô hình KTTT, HTX đã được thành lập mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở kết quả đạt được của giai đoạn trước, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân TP. Đà Nẵng đã đề ra một số chỉ tiêu cho giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể: Tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình đến 100% tổ chức hội, chi hội trực thuộc và hầu hết cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố được quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình phối hợp; phấn đấu mỗi năm tổ chức từ 2 - 3 hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT, HTX cho 150 - 200 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; Phấn đấu mỗi năm tăng bình quân 10% hội viên nông dân tham gia phát triển KTTT, HTX; đến năm 2025 phấn đấu có ít nhất 30% hội viên nông dân tham gia phát triển KTTT, HTX trên địa bàn mỗi xã; Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 1 - 2 HTX và từ 5 - 7 tổ hợp tác trong hội viên, nông dân; trong đó, có ít nhất 1 mô hình HTX gắn với chi hội nông dân nghề nghiệp và có từ 1 - 2 mô hình tổ hợp tác gắn với tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động theo tiêu chí "3 trong 1", "4 trong 1", "5 trong 1" có mô hình tổ chức KTTT, HTX sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hoạt động có hiệu quả.

                                                                                 Chu Thị Phú

Tin cùng chuyên mục

 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 85,604 Hôm qua: 94 - Hôm nay: 56 Tuần này: 1,173 - Tuần trước: 56 Tháng này: 10,637 - Tháng trước: 8,977 Online: 3