Báo cáo của Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã thành phố Đà Nẵng Về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng năm 2022

Ngày đăng: 12/01/2023
Normal 0 false false false false EN-US

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    03  /BC- LMHTX-TH

Đà Nẵng, ngày  12   tháng 01 năm 2023

 

 

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TP ĐÀ NẴNG

Về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã

thành phố Đà Nẵng năm 2022

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

1. Tình hình kinh tế tổ hợp tác (THT)

Qua theo dõi trên địa bàn thành phố, tính đến nay có 274 tổ hợp tác, trong đó có 61 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp (chiếm 22,27%), 213 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 77,73%). Tổng số thành viên tổ hợp tác là 2.159 thành viên. Tổng nguồn vốn kinh doanh của các tổ hợp tác là 40,025 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản của các tổ hợp tác là 46,492 tỷ đồng.

Với hình thức hợp tác giản đơn, thích ứng với những thành viên, hộ gia đình, các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội có thu nhập thấp, các tổ hợp tác đã tạo việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động.

Một số tổ hợp tác (THT) ở lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang có các sản phẩm đặc trưng, có tiềm năng, lợi thế, cần có sự hỗ trợ để phát triển thành các mô hình HTX kiểu mới bền vững, như: xã Hòa Phú có THT chuối Thanh Tiêu với 50 hộ sản xuất, đã có 25 hộ tham gia thành viên THT; xã Hòa Khương có 02 THT (Nấm Rơm, thôn La Châu có 10 thành viên và THT nuôi cá nước ngọt Phú Sơn 2 có 18 thành viên); xã Hòa Nhơn có THT Kiệu hương với 62 thành viên; xã Hòa Phong có 05 THT, cụ thể đó là THT Bánh tráng Túy Loan có 10 thành viên, THT nuôi trồng Nấm có 12 thành viên, THT trồng Ớt Bồ Bản có 24 thành viên (sản phẩm hữu cơ được chứng nhận VietGAP), THT nuôi cá nước ngọt Khương Mỹ có 22 thành viên và THT nuôi gà Kê Sơn có 19 thành viên; xã Hòa Châu có THT vùng hoa Dương Sơn với diện tích 4,5 ha có 21 hộ sản xuất, có sản phẩm Bánh khô mè Quang Châu, Bánh tráng (sản phẩm OCOP), bánh ít có 07 hộ sản xuất... Các tổ hợp tác hiện đang có những hoạt động rất đa dạng, phong phú, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

2. Tình hình kinh tế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (LHHTX)

Qua theo dõi trên địa bàn thành phố, tính đến nay có 134 HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động, trong đó có 08[1] HTX thành lập mới, giải thể 6 HTX[2]. Tổng số vốn điều lệ của các HTX là 351,05 tỷ đồng, thu hút 9.411 thành viên, giải quyết việc làm cho 14.839 lao động. Năm 2022, thiên tai lũ lụt đã gây nhiều thiệt hại cho các HTX, nhất là đối với các HTX nông nghiệp trồng rau sạch và nuôi cá nước ngọt. Tình hình hoạt dộng các HTX theo từng lĩnh vực, cụ thể như sau:

- Các hợp tác xã nông nghiệp: Có 56 HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động, trong đó có 5 HTX[3] thành lập mới, giải thể 1 HTX[4]. Tổng vốn điều lệ 95,93 tỷ đồng, thu hút 7.684 thành viên, giải quyết việc làm cho 12.909 lao động.

- Các hợp tác xã công nghiệp - xây dựng: Có 21 HTX đang hoạt động, giải thể 2 HTX[5] Tổng số vốn điều lệ 37,24 tỷ đồng, thu hút 211 thành viên, giải quyết việc làm cho khoảng 669 lao động.

- Các HTX thương mại, dịch vụ: Có 15 HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động, trong đó có 3 HTX thành lập mới[6], giải thể 1 HTX[7] vốn điều lệ 68,89 tỷ đồng, thu hút 577 thành viên và 136 lao động.

- Các HTX giao thông vận tải: Có 42 HTX đang hoạt động, vốn điều lệ 145,22 tỷ đồng, thu hút 979 thành viên và 1.151 lao động, giải thể 2 HTX[8].

Nhằm tăng cường nắm bắt thông tin tình hình kinh tế HTX trên địa bàn thành phố và phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo, đánh giá về kinh tế tập thể, HTX, năm 2022, Liên minh HTX thành phố đã xây dựng và ban hành Mẫu báo cáo định kỳ 6 tháng/1 năm đối với HTX, đồng thời phát hành văn bản cũng như liên lạc trực tiếp để đôn đốc, nhắc nhở các HTX thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ. Tuy nhiên, rất ít HTX thực hiện nghiêm túc. Tính đến thời điểm báo cáo, Liên minh HTX thành phố chỉ nhận được báo cáo của 28 HTX (tăng 4 HTX nộp báo cáo so với 6 tháng đầu năm, tuy nhiên một số HTX có thông tin báo cáo 6 tháng đầu năm nhưng chưa thông tin, báo cáo về số liệu năm 2022), trong đó một số HTX chưa cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định, nhất là thông tin về lợi nhuận, mức thu nhập bình quân của người lao động làm việc bộ máy quản lý, điều hành của HTX... Mặc dù Liên minh HTX thành phố đã tích cực hướng dẫn cụ thể các HTX trong việc thông tin báo cáo nhưng nhiều HTX chưa chú trọng đến công tác này, gây khó khăn cho việc tổng hợp số liệu báo cáo của Liên minh HTX thành phố với UBND thành phố và Liên minh HTX Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của 28 HTX có báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 đã đạt kết quả như sau:

- Doanh thu năm 2022 ước đạt 110 tỷ đồng, nộp thuế ước đạt 8,7 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 2,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động làm việc bộ máy quản lý điều hành của HTX dao động từ 3-12 triệu đồng/người/tháng, cá biệt có HTX nông nghiệp chỉ có 1,8 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng số vốn điều lệ của 28 HTX là 39,29 tỷ đồng, tổng vốn hoạt động là 158,88 tỷ đồng, thu hút 6.594 thành viên, trong đó có 5.489 thành viên góp vốn và 1.108 thành viên liên kết.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ

Năm 2022, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đã bám sát chủ trương của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam, nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, đạt nhiều kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Liên minh HTX thành phố đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyên, nâng cao nhận thức về KTTT, HTX trên Website Liên minh HTX thành phố. Đây là kênh thông tin thường xuyên phản ánh toàn diện mọi hoạt động của khu vực KTTT, HTX và Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý nhà nước về KTTT các quận, huyện về mô hình HTX kiểu mới thông qua việc tổ chức Hội nghị Tư vấn, định hướng phát triển HTX, Lễ kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 và Tổng kết thi đua Khối các HTX thành phố năm 2021, phát động thi đua năm 2022. Tại các hội nghị trên, Liên minh HTX thành phố đã tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tái cấu trúc HTX nhằm từng bước xây dựng thành công mô hình HTX kiểu mới theo quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho các HTX phát triển ổn định và bền vững.

Phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng thực hiện các chuyên trang, phóng sự về tình hình kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể, HTX cho các nhóm sáng lập viên có nhu cầu thành lập hợp tác xã.

Đã phối hợp với HTX Sản xuất rau an toàn La Hường Cẩm Lệ, HTX Dịch vụ sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1 và HTX Dịch vụ sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Hòa Phong 1 xây dựng kế hoạch và tổ chức 03 Hội nghị nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới cho hơn 300 cán bộ quán lý, thành viên, người lao động của 03 HTX.

2. Công tác theo dõi, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp của thành viên và tham gia góp ý kiến về các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Liên minh HTX đã phối hợp, tham gia góp ý với Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu UBND thành phố ban hành công văn số 1458/UBND-SKHĐT ngày 22/3/2022 về việc thực hiện các cơ chế chính sách đang áp dụng hỗ trợ HTX trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thực hiện Báo cáo đề xuất theo Thông báo số 51/TB-VP ngày 24/01/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn sau Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương( khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”; góp ý dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ, dự thảo Báo cáo hiện trạng và định hướng, giải pháp phát triển dịch vụ thương mại và hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 5) và góp ý Đề cương, dự toán kinh phí lập Đề án “Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất cá thể trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; đề xuất xây dựng Kế hoạch “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” theo yêu cầu của Sở Công Thương.

Xây dựng báo cáo đề xuất góp ý Dự thảo lần 2 và lần 6 Luật Hợp tác xã sửa đổi, được Liên minh HTX Việt Nam chọn làm tài liệu định hướng chung cho hệ thống Liên minh HTX các tỉnh, thành trong cả nước tại Công văn số 657/LMHTXVN-CSPT ngày 15/9/2022 của Liên minh HTX Việt Nam; tham gia ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); xây dựng báo cáo kiến nghị và đề xuất hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025; tham gia ý kiến về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố năm 2023 và các báo cáo, tham luận được các cấp, các ngành giao cho Liên minh HTX thành phố.

Xây dựng nội dung và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng với Liên minh HTX tỉnh Sơn La, Liên minh HTX thành phố Hải Phòng, UBND quận Cẩm Lệ và Bảo hiểm xã hội thành phố; tham gia góp ý Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2022-2025 của các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với UBND các quận, huyện trong công tác xử lý, giải thể dứt điểm các HTX ngưng hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Thực hiện tốt vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

3. Công tác quản lý, hỗ trợ phát triển thành viên và tư vấn thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã

Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên. Các phiên họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được tổ chức định kỳ nhằm phát huy vai trò của các UV trên mỗi vị trí công tác để hỗ trợ cho kinh tế tập thể phát triển. Đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết khó khăn và tạo điều kiện cho các HTX hoạt động. CBNV Liên minh HTX thành phố luôn tích cực bám sát cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX để tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho HTX.

Đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thành viên Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 39/QĐ-LMHTX ngày 25/02/2022, trong đó quy định chặt chẽ quyền và nghĩa vụ của HTX khi tham gia thành viên Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở Điều lệ mẫu về mô hình HTX kiểu mới được xây dựng đầu năm 2022, sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới được ban hành, Liên minh HTX thành phố đã tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện lại Điều lệ mẫu Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Đảng để các HTX tham khảo, vận dụng xây dựng Điều lệ phù hợp với từng HTX, qua đó giúp các HTX từng bước thực hiện việc chuyển đổi, tái cấu trúc lại theo mô hình HTX kiểu mới. Xây dựng và ban hành Mẫu báo cáo định kỳ 6 tháng/1 năm đối với HTX nhằm tăng cường nắm bắt thông tin tình hình kinh tế HTX trên địa bàn thành phố.

Thường trực Liên minh HTX thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc đã tham dự đại hội thường niên của một số HTX; tổ chức đi thăm, nắm bắt tình hình ra quân triển khai nhiệm vụ đầu năm tại các HTX. Qua đó chia sẻ những khó khăn của các HTX trong năm qua, nhất là tác động do dịch Covid-19, động viên, khích lệ tinh thần để các HTX hăng hái thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Kịp thời đi cơ sở thăm hỏi, động viên các HTX bị ảnh hưởng do cơn bão số 4 và đợt lũ lịch sử ngày 14/10 gây ra; tổng hợp thông tin, số liệu và báo cáo, đề xuất với các cấp để hỗ trợ cho các HTX khắc phục thiệt hại.

Đã thực hiện nhiều lượt tư vấn về thành lập mới các HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các nội dung về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể cho các HTX, năm 2022 đã tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng nội dung điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh cho các nhóm sáng lập viên thành lập mới 08 hợp tác xã.

Phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và xã Hòa Phong thực hiện tư vấn cho HTX Dịch vụ sản xuất NN Hòa Phong 1, HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ Rau an toàn Túy Loan về phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ để hỗ trợ phát triển mô hình HTX nông nghiệp hiệu quả, điển hình giai đoạn 2022-2025 và hỗ trợ cho 02 HTX này tổ chức đại hội nhiệm kỳ; giới thiệu và hỗ trợ tổ chức DGRV triển khai khảo sát về kiểm toán 20 HTX trên địa bàn thành phố; làm việc, định hướng với UBND xã Hòa Châu về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn xã Hòa Châu. Thực hiện hỗ trợ cho 41 lượt HTX tham gia các hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài thành phố; hỗ trợ tổ chức Quầy trưng bày và tiêu thụ sản phẩm HTX cho HTX DVNN Hòa Phú và hỗ trợ một số nội dung khác nhằm giúp các HTX hoạt động hiệu quả. Tổ chức đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về xây dựng mô hình HTX điển hình tại 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thanh Hóa. Tổng số kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các hoạt động của HTX gần 500 triệu đồng

4. Công tác hỗ trợ cho vay và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Ban điều hành Quỹ đã tư vấn lập dự án và hoàn thiện các thủ tục vay vốn, thực hiện 5 lượt giải ngân cho 04 HTX với số tiền 2,6 t đồng; thực hiện tất toán 1 hồ sơ vay đến hạn, tất toán 2 hồ sơ vay trước hạn, thu hồi nợ gốc đến hạn của 4 hồ sơ vay vốn. Tính đến ngày 31/12/2022, dư nợ cho vay tại các HTX là 5.430 triệu đồng, đạt tỷ lệ 90,5% so với vốn điều lệ. Lũy kế từ khi thành lập Quỹ đến nay, Quỹ đã giải ngân cho các HTX vay vốn được 41 lượt, số tiền đã giải ngân 16.950 triệu đồng, đạt tỷ lệ 2,8 lần quay vòng vốn. Nhìn chung, kết quả công tác hoạt động của Quỹ vẫn đạt yêu cầu, đảm bảo việc tư vấn, hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn và giải ngân kịp thời theo nhu cầu vay vốn của HTX, thực hiện đôn đốc các HTX vay vốn nộp trả lãi, gốc đúng kỳ hạn. Tỷ lệ thanh toán lãi vay và gốc đến kỳ hạn cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Đã xây dựng các báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động Quỹ, tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ năm 2021; hướng dẫn, triển khai một số chính sách hỗ trợ tín dụng và tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; phát hành thông báo đôn đốc, thu, nộp lãi và gốc vay đúng thời hạn; Ban điều hành Quỹ cũng đã thực hiện tuân thủ các chế độ báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Quỹ theo quy định, hoàn thành hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra quyết toán theo yêu cầu của Sở Tài chính; phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022; xây dựng dự thảo Đề án “Thành lập Quỹ Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng” theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.

5. Công tác xây dựng cơ quan, tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác x thành phố

Năm qua, Liên minh HTX thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Ngay từ đầu năm, đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm công khai, minh bạch và chủ động trong công tác quản lý, chi tiêu tài chính của cơ quan Liên minh HTX thành phố, đồng thời sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu.

Đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều chỉnh tổ chức bộ máy: thành lập 01 phòng chức năng và điều động, thay đổi vị trí công tác một số cán bộ cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, thực hiện bổ nhiệm lại 01 trưởng phòng, tham mưu chuyển ngạch cho 01 cán bộ và nâng lương trước thời hạn cho 01 cán bộ; cử nhân sự tham gia BCH Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bố trí cán bộ đảm nhận công tác thông tin truyền thông theo yêu cầu của thành phố. Bên cạnh đó, Liên minh HTX thành phố đã tiếp nhận và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác cho 01 giảng viên Trường Chính trị thành phố được cử đi nghiên cứu tại Liên minh HTX thành phố theo hình thức biệt phái trong thời gian 01 năm theo Đề án cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt tại Quyết định số 17230-QĐ/TU ngày 15/9/2020.

Tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Chấp hành cho 2 vị trí còn khuyết do chuyển công tác khác; tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021; tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2022; tổ chức Hội nghị Tư vấn định hướng phát triển HTX; kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 và Tổng kết thi đua Khối các HTX thành phố năm 2021, phát động thi đua năm 2022.

Trang bị hệ thống đèn chiếu, âm thanh hội trường... bảo đảm phục vụ các hoạt động của cơ quan; xây dựng Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đăng ký thực hiện với Công an thành phố.

6. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra

Ngay từ đầu năm 2022, UBKT Liên minh HTX thành phố đã ban hành chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 để triển khai thực hiện; triển khai việc đánh giá mức độ hài lòng cấp tỉnh đến các HTX theo yêu cầu của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng có 89 HTX/ 89 HTX đủ điều kiện tham gia đánh giá đạt tỷ lệ 100%, xếp hạng thứ 16/63 tỉnh thành phố.

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã thành phố nhận thấy Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp và tổ chức tuyền truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cán bộ, thành viên, người lao động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và trong các tầng lớp nhân dân; quán triệt, triển khai kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của các cấp, các ngành và thành phố đã ban hành đến các thành viên, đồng thời tích cực nắm tình hình để định hướng cho các HTX tiếp tục phát triển tốt hơn trong thời gian đến.

Công tác quản lý, sử dụng hội phí của thành viên đóng góp đúng mục đích và theo quy định, chủ yếu sử dụng vào việc thăm hỏi, khen thưởng thành viên. Tuy nhiên, việc thu hội phí luôn khó khăn, số hợp tác xã nộp hội phí rất thấp so với tổng số hợp tác xã. Năm 2022, mức thu hội phí được 33 triệu đồng/35HTX; số hợp tác xã nộp hội phí chiếm tỷ lệ 26% so với tổng số hợp tác xã.

7. Công tác thi đua, khen thưởng

Đã tổ chức phát động sâu rộng trong cơ quan Liên minh HTX thành phố và khu vực kinh tế tập thể, HTX thành phố các phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiêu biểu như: Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”; “Liên minh HTX Việt Nam cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” … và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, “Thành phố 4 an” do thành phố Đà Nẵng phát động những năm qua.

Tổ chức cho các HTX là thành viên Khối thi đua các HTX thành phố đăng ký giao ước thi đua năm 2022, đồng thời thực hiện đăng ký thi đua với UBND thành phố và Liên minh HTX Việt Nam theo đúng quy định. Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 và tổng kết thi đua Khối các HTX thành phố năm 2021, phát động thi đua năm 2022; đồng thời tôn vinh, trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2021. Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Duyên hải miền Trung, tổ chức tại tỉnh Phú Yên.

Công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị đã đạt kết quả tích cực, đầu năm có phát động thi đua gắn với hội nghị cán bộ nhân viên cơ quan, nội dung thi đua luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm đều có kiểm điểm, đánh giá việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Kết quả xét thi đua năm 2022, có 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% (03/03) tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến, trong đó có 01 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 10 CBNV được tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên minh HTX thành phố và 02 CBNV được đề xuất Bằng khen của UBND thành phố và Liên minh HTX Việt Nam. Từ đó, đã góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong năm 2023 đạt kết tích cực.

Đối với Khối thi đua các HTX thành phố, với vai trò là Khối trưởng, Liên minh HTX thành phố đã kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình các cấp khen thưởng năm 2021 cho các HTX và cá nhân tiêu biểu thuộc HTX. Các tập thể, cá nhân trên đã được tôn vinh và trao tặng các hình thức khen thưởng tại Lễ kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 và tổng kết thi đua Khối các HTX thành phố năm 2021. Năm 2022, có 19 HTX được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15 HTX và 32 cá nhân được tặng Giấy khen của Liên minh HTX thành phố, xét chọn và đề nghị UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 HTX, tặng Bằng khen cho 4 HTX và đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 1 cá nhân

8. Công tác xã hội, hoạt động tình nghĩa

Tổ chức đi thăm và tặng quà cho 13 HTX thành viên nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. 100% CBNV cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố tham gia đóng góp ủng hộ theo tinh thần Chỉ thị số 24/CT-TU của Thành ủy Đà Nẵng, quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “vì người nghèo”… và tham gia hiến máu nhân đạo do Công đoàn Viên chức phát động, triển khai.

Tổ chức gặp mặt thân mật các cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 nhằm ghi nhận, tri ân sự cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, CBNV đi trước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể, HTX nói chung và cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố nói riêng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả, ưu điểm

1.1. Năm 2022 là năm có nhiều văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể được ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ năm khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Luật HTX năm 2012 được quan tâm nghiên cứu, sửa đổi; nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch của thành phố về kinh tế tập thể, mới đây nhất như Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ thành phố khoá XXII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng... cũng được ban hành đồng bộ, cho thấy sự vào cuộc hết sức tích cực của cả hệ thống chính trị đã và đang tạo luồng sinh khí mới cho kinh tế tập thể, HTX phát triển trong thời gian đến.

1.2.  Năm 2022, Liên minh HTX thành phố đã triển khai có kết quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập tập thể, HTX; triển khai, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển thành viên và tư vấn thành lập mới HTX; đến nay, về cơ bản đã triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra ngày từ đầu năm 2022, tập trung triển khai nhiều hoạt động trên tất cả các mặt công tác để hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX phát triển. Đặc biệt đã quyết liệt thực hiện công tác khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn các quận, huyện, làm cơ sở cho việc phối hợp với các sở, ngành, địa phương có sự tác động, hỗ trợ đúng với thực tế của các HTX. Công tác hỗ trợ HTX thực hiện tái cấu trúc theo mô hình HTX kiểu mới được tăng cường thông qua việc tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, định hướng phát triển HTX; hoàn thiện Điều lệ mẫu HTX theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, trên cơ sở đó đã phối hợp với các quận, huyện, HTX tổ chức các hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới cho cán bộ quán lý, thành viên, người lao động HTX bước đầu đã mang lại chuyển biến tích cực, làm tiền đề cho việc thực hiện tái cấu trúc HTX trong thời gian tới. Qua đó, vai trò, vị trí của Liên minh HTX thành phố đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX thành phố được phát huy tốt hơn.

1.3. Một số ít địa phương có sự quan tâm hơn đối với kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn mình phụ trách và đã có sự phối hợp với Liên minh HTX thành phố trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị về định hướng phát triển kinh tế tập thể HTX, như: quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, quận Thanh Khê.

1.4. Một số HTX đã chủ động nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. Nhiều mô hình HTX mới được thành lập đã mang lại hiệu quả nhất định.

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

2.1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX tuy đã đạt được một số kết quả rất cố gắng nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức về kinh tế tập thể, mà nòng cốt là nhận thức về mô hình HTX kiểu mới của cán bộ quản lý, thành viên, người lao động HTX và nhân dân còn rất hạn chế. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đối với các hội, đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện nhiệm vụ công tác truyên truyền còn gặp khó khăn, nhiều cơ quan, đơn vị và các hội, đoàn thể chưa thực sự quan tâm cho công tác này.

2.2. Công tác hỗ trợ phát triển thành viên còn gặp nhiều khó khăn do chưa có căn cứ pháp lý của cấp có thẩm quyền ban hành, cụ thể là chưa ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về “Nội dung, định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho HTX, THT, liên hiệp HTX là thành viên của Liên minh HTX thành phố giai đoạn 2022 - 2026” nên từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay việc hỗ trợ thành lập mới HTX không được thực hiện, từ đó, công tác tư vấn, hướng dẫn thành lập mới HTX đã có xu hướng giảm dần.

 2.3. Việc đi cơ sở làm việc gặp rất nhiều khó khăn về phương tiện đi lại do xe ô tô phục vụ công tác chung của Cơ quan Liên minh HTX thành phố bị thu hồi từ năm 2019 đến nay nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

2.4. Công tác cho vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố vẫn đang gặp nhiều khó khăn do chưa được mở rộng đối tượng cho vay theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

2.5. Công tác tham mưu, đề xuất của các sở, ban, ngành thành phố về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố chưa có chính sách dành riêng cho khu vực kinh tế tập thể, HTX, mà chủ yếu hiện nay là thực hiện chính sách lồng ghép chung với các loại hình doanh nghiệp nên khu vực kinh tế tập thể, HTX đã gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận chính sách và các nguồn lực hỗ trợ phát triển của thành phố.

2.6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên các lĩnh vực ngành nghề và địa bàn mình quản lý chưa thực sự quan tâm nhiều, chưa chỉ đạo xây dựng, phát triển mô hình HTX kiểu mới điển hình, hoạt động có hiệu quả để nhân rộng mô hình.

2.7. Các hội, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chưa phát huy tính chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Liên minh HTX thành phố để tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, mà nòng cốt là nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới trong đoàn viên, hội viên của mình quản lý.

2.8. Liên minh Hợp tác xã thành phố vẫn thiếu nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên đây là Báo cáo của Ban Chấp hành về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố năm 2022./.

 

 

Nơi nhận: 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;

- UBND tphố, Liên minh HTX Việt Nam;

- PCT Lê Văn nghị, PCT Hồ Kỳ Minh;

- Ban CSPL, Văn phòng LMHTX Việt Nam;

- Ban Dân Vận, Ban Tuyên giáo TU, Ủy ban MTTQVN tp, VP Thành ủy, VP UBND tp;

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Công thương, GTVT, TT&TT, KH&CN, Trường Chính trị tp, Đài PT-TH ĐN, Báo Đà Nẵng;

- Quận ủy, Huyện ủy; UBND quận, huyện;

- Ủy viên BCH, UBKT Liên minh HTX tp;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Đăng Website LMHTX tp;

- Lưu: VT, pTH.

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

                      ( Đã ký)

 

 

Phạm Công Chính

 [1] HTX OLAI, HTX Hi Tech Hòa Vang, HTX y dược Hải Vân, HTX làng Phú Sơn, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Thái Lai Saemaul, HTX phát triển sinh kế nông nghiệp sinh thái rừng nhiệt đới, HTX nấm công nghệ Hòa Thọ Tây, HTX Thủy sản Thanh Khê.

[2] Số liệu cập nhật theo công văn số 3709/SKHĐT-DN ngày 13/12/2022 của sở Kế hoạch Đầu tư gồm: HTX DVVT Hải Vân, HTX đá trang trí Hòa Sơn, HTX nấm Minh Hồng, HTX sản xuất thảm chân Xuân Phát, HTX DVXD Hàng Hóa Tam Thuận, HTX  DVVT Phước Kim.

[3]HTX OLAI, HTX Hi Tech Hòa Vang, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Thái Lai Saemaul, HTX phát triển sinh kế nông nghiệp sinh thái rừng nhiệt đới, HTX nấm công nghệ Hòa Thọ Tây .

[4] HTX nấm Minh Hồng.

[5] HTX đá trang trí Hòa Sơn, HTX sản xuất thảm chân Xuân Phát

[6] HTX y dược Hải Vân, HTX làng Phú Sơn, HTX Thủy sản Thanh Khê.

[7] HTX DVXD Hàng Hóa Tam Thuận.

[8] HTX  DVVT Phước Kim, HTX DVVT Hải Vân.

Tin cùng chuyên mục

 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 85,611 Hôm qua: 94 - Hôm nay: 63 Tuần này: 1,173 - Tuần trước: 63 Tháng này: 10,637 - Tháng trước: 8,984 Online: 6