Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 12/01/2023

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   02  /NQ-LMHTX

    

Đà Nẵng, ngày 12  tháng 01 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng

lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

Sáng ngày 11/01/2023, tại Hội trường Khách sạn Saigontourane (số 05 đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Phạm Công Chính và các Phó Chủ tịch.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Quốc - đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng; 28/33 ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đạt tỷ lệ 85%), vắng 05 ủy viên, trong đó có 04 trường hợp có báo cáo lý do, gồm: Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, ông Lê Thế Nhân - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, ông Phạm Phú Bình - Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Hữu Tài - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố và 01 trường hợp vắng không có lý do là bà Trần Tường Vân - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê.  

Tham dự Hội nghị còn có các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã thành phố khóa VI; đại biểu là nhân sự được các cơ quan, đơn vị giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố khóa VI và lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Căn cứ Điều lệ Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021, Hội nghị đã thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo Tờ trình số 13/TTr-LMHTX ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kèm theo lý lịch trích ngang nhân sự giới thiệu bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành); nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành về tổng kết  tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng năm 2022; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; ý kiến phát biểu của các ủy viên Ban Chấp hành. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị đã thảo luận các nội dung và thống nhất

 

quyết nghị:

 

1. Thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng năm 2022.

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với 4 mục tiêu và 7 nhiệm vụ trọng tâm cần có sự tập trung lãnh đạo của Ban Chấp hành để thực hiện đạt kết quả.

3. Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành đã tiến hành bầu bổ sung 03 Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu biểu quyết tán thành là 28/28 đại biểu có mặt tại Hội nghị, đạt tỷ lệ 100%. Theo đó, danh sách nhân sự đã trúng cử bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

- Ông Ngô Ngọc Hậu - Quận ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ (thay cho ông Võ Thiên Sinh - Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ).

- Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà (thay cho ông Nguyễn Thành Nam - Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, đã chuyển công tác khác).

- Ông Dương Hoàng Văn Bản - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố (thay cho bà Vũ Thị Bích Hậu - Nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đã chuyển công tác khác).

4. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua các hợp tác xã thành phố.

5. Hội nghị cũng đã gửi đến các ủy viên Ban Chấp hành Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

6. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký theo quy định của pháp luật về kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7. Giao Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Chấp hành để hoàn thiện các nội dung văn bản, tài liệu ban hành kèm theo Nghị quyết này và triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Nghị quyết này đã được trình bày tại Hội nghị và đã được 100% đại biểu có mặt dự hội nghị tán thành biểu quyết thông qua./.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (để báo cáo),

- UBND Tp và Liên minh HTX VN (để báo cáo);

- PCT Hồ Kỳ Minh, PCT Lê Văn Nghị-LMHTXVN;

- Ban Tổ chức TU, Ban Dân vận TU, Ban Tổ chức Liên minh HTX Việt Nam, UBMTTQVN thành phố, VP Thành ủy, VP UBND Tp, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Sở KH&CN, Sở TT&TT, Sở TN&MT, Trường Chính trị thành phố, Đài Phát thành – Truyền hình ĐN, Báo Đà Nẵng ;

- TT Quận ủy, Huyện ủy ; UBND quận, huyện;

- Đảng ủy, UBND các xã, phường;

- Các ủy viên BCH, UBKT Liên minh HTX Tp;

- HTX, LH HTX, THT là thành viên của LMHTX Tp;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc LMHTX Tp ;

- Đăng trên Website LMHTX Tp ;

- Lưu: VT, p.TH.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

Phạm Công Chính

 

 

Tin cùng chuyên mục

 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 85,630 Hôm qua: 94 - Hôm nay: 82 Tuần này: 1,173 - Tuần trước: 82 Tháng này: 10,637 - Tháng trước: 9,003 Online: 10