Thành lập Tổ công tác điều phối Chương trình hỗ trợ kết nối cung cầu - tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 02/12/2021
Thực hiện Chương trình số 503/CTr-LMHTXVN ngày 04/8/2021 của Liên minh HTX Việt Nam về kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giản cách xã hội, Liên minh HTX thành phố ban hành Chương trình số 51/Ctr-LMHTX ngày 14/8/2021 của Liên minh Hợp tác xã thành phố về việc hỗ trợ kết nối cung cầu - tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng đồng thời Thành lập Tổ công tác điều phối Chương trình hỗ trợ kết nối cung cầu - tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Tổ công tác điều phối Chương trình 503) gồm 7 Thành viên do 1 Phó Chủ tịch LMHTX thành phố làm Tổ trưởng
Tổ công tác điều phối Chương trình 503 chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan điều phối triển khai, thực hiện Chương trình hỗ trợ kết nối cung cầu - tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng bảo đảm chất lượng và tiến độ; làm đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình 503. Định kỳ tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Chương trình 503 với Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng biết, chỉ đạo.

Tổ công tác điều phối Chương trình 503 đã phát hành Thư mời tham gia Chương trình kết nối cung cầu kèm các biểu mẫu thu thập thông tin về hàng hóa gởi đến các hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được biết thông tin để đăng ký tham gia, đồng thời cũng đăng tải toàn bộ nội dung Chương trình kết nối cung-cầu trên website của cơ quan để giúp các đơn vị nắm bắt thông tin kịp thời. Đến nay, Tổ công tác đã tiến hành thu thập thông tin về hàng hóa của các hợp tác xã, tổ hợp tác cần hỗ trợ tiêu thụ và đã cập nhật nhu cầu hàng hóa cần hỗ trợ tiêu thụ của các đơn vị lên Cổng kết nối cung-cầu của Liên minh HTX Việt Nam tại địa chỉ https://lmhtxvnmart.com.vn/ và https://vcamart.vn/

Tôn Thất Uyên

Tin cùng chuyên mục

 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 85,602 Hôm qua: 94 - Hôm nay: 54 Tuần này: 1,173 - Tuần trước: 54 Tháng này: 10,637 - Tháng trước: 8,975 Online: 13