Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/2022./NĐ-CPNghị định06/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3619/QĐ-UBNDQuyết định09/11/2021 Về việc thành lập cụm, khối thi đua thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
3008/QĐ-UBNDQuyết định17/09/2021 Quyết định số 3008/QĐ-UBND, ban hành ngày 2021-09-17, Phê duyệt Điều lệ LMHTX thành phố Đà Nẵng khóa VI
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
105/NQ-CPNghị quyết09/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
52/2021/NĐ-CPNghị định19/04/2021 Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
475/QĐ-UBNDQuyết định08/02/2021 Quyết định số 475/QĐ-UBND, ban hành ngày 2021-02-08, Quyết đinh phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
5051/QĐ-UBNDQuyết định23/12/2020 Ban hành chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1804/QĐ-TTgQuyết định13/11/2020 Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ban hành ngày 2020-11-13, Quyết đinh phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
134/NQ-CPNghị quyết25/09/2020 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
68/KH- BCĐLNVSATTPCông văn08/04/2020 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
 
1 / 7
Hình hoạt động 2021
2 / 7
Hình hoạt động 2021
3 / 7
Hình hoạt động 2021
4 / 7
Hình hoạt động 2021
5 / 7
Hình hoạt động 2021
6 / 7
Hình hoạt động 2021
7 / 7
Hình hoạt động 2021

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 85,603 Hôm qua: 94 - Hôm nay: 55 Tuần này: 1,173 - Tuần trước: 55 Tháng này: 10,637 - Tháng trước: 8,976 Online: 14