Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
31/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, LHHTX giải thể, phá sản 30/03/2018
58/2018/NĐ-CP TTCP Nghị Định Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp 18/04/2018
12/CT-TTg TTCP Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012 22/05/2018
2933/CTPH-BNN-LMHTX-HND Bộ Nông Nghiệp PTNT Thông báo chương trình phối hợp- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Liên minh HTX Việt Nam- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện mục tiêu 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội 18/04/2018
104/2017/NQ- HĐND UBND TP Đà Nẵng Nghị Quyết Về quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 07/07/2017
6253/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 7 của Hội dồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/11/2017
09/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp PTNT Thông tư HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 17/04/2017
23/2017/QĐ-TTg TTCP Quyết định Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 22/06/2017
24/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 28/03/2017
340/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư HƯỚNG DẪN VỀ MỨC HỖ TRỢ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỢP TÁC XÃ, THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ, TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 29/12/2016
Hiển thị 1 - 10 of 106 kết quả.
của 11
           
Videos

0 0 0 2 2 1 9 3 5 4
Hôm nay: 491
Hôm qua: 169
Tháng này: 4042
Tổng cộng: 0002219354