Liên minh HTX thành phố tổ chức hội nghị Tư vấn Hỗ trợ HTX năm 2019
Sáng ngày 30/6/2018, tại 79 Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê, Chi bộ Liên minh HTX thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020,..
Đại hội Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021
Tăng cường công tác phối hợp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2015, Liên minh HTX thành phố đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý HTX với nội dung “Nâng cao năng lực cán bộ quản lý hợp tác xã”.
Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2015, Liên minh HTX thành phố phối hợp với viện kinh tế hợp tác thuộc liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý HTX về “Luật HTX 2012 và kế hoạch tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo Luật 2012”.
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên minh HTX 5 thành phố lớn (Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) đồng chủ trì hội nghị Tổng kết thi đua năm 2015, trao đổi nhiều kinh nghiệm đẩy mạnh công tác thi đua, trong đó có điểm mới là đưa thi đua gắn với sân khấu hóa tuyên truyền về HTX.
Sáng ngày 8/01/2016, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm Tổ chức lại hoạt động HTX theo luật HTX 2012.
    1 2 Trang sau