HTX DVSX KDTH Hòa Châu I tổ chức Đại hội Thường niên

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 25/02/2017, HTX DVSX KDTH Hòa Châu I tổ chức Đại hội Thường niên năm 2017. Đến dư Đại hội có Đại diện lãnh đạo LMHTX TP Đà Năng, Huyện Hòa Vang và xã Hòa Châu cùng hơn 80 Thành viên đại diện cho 408 Thành viên HTX.

Năm 2016, HTX triển khai 5 khâu dịch vụ cơ bản như Làm đất, Thủy Nông, BVTV, Cung ứng vật tư và thu hoạcn. Doanh thu dịch vụ của HTX đạt hơn 760 triệu, lợi nhuận đạt 72 triệu đồng, HTX trích 30% thu nhập phân bổ các quỹ của HTX, 70% phân phối cho thành viên chủ yếu theo mức đô sử dụng dịch vụ là chủ yếu.

Tại Đại hội Thường niên, HTX đã tổ chức trao Giấy chứng nhận vốn góp cho 408 Thành viên HTX​

 

In Quay lại chia sẻ bài viết