Đại hội Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021

        Xem với cỡ chữ    

Đại hội Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 28-29 tháng 11 năm 2016 , tại thành phố Đà Nẵng, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Thắng Phó bí thư đảng đoàn phó Phó chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; ông Võ Công Trí Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Hồ Kỳ Minh Thành ủy viên phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Liên minh HTX các thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên, Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố Đà Nẵng, các sở, ban ngành, hội đoàn thể địa phương trong thành phố và trên 200 đại biểu là các HTX thành viên.

    Trong nhiệm kỳ (2011 - 2016), Ban Chấp hành Liên minh HTX đã thực hiện các chức trách nhiệm vụ được cấp trên giao phó, đưa khu vực kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là HTX, Tổ hợp tác (THT) có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Nông nghiệp, thuỷ sản, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ...

Tính đến hết tháng 6-2016, trên địa bàn Đà Nẵng có 208 THT với 1.863 thành viên, giải quyết việc làm cho hơn 4.200 lao động. Số HTX thành lập mới trong các ngành, các lĩnh vực tiếp tục phát triển, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực hoạt động, quy mô và phạm vi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh được tăng cường. Việc gắn kết hoạt động của từng đơn vị với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, bảo đảm thu nhập ổn định, hỗ trợ các hộ gia đình xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong khối HTX, đến giữa năm 2016, trên địa bàn thành phố có 119 HTX, tổng vốn điều lệ của các HTX đăng ký 113,93 tỷ đồng, tăng 22,36% so với đầu nhiệm kỳ, tổng vốn kinh doanh của các HTX 259,56 tỷ đồng, thu hút 26.489 thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho hơn 31.500 lao động. Doanh thu bình quân hằng năm đạt 338,087 tỷ, bằng 93% doanh thu bình quân nhiệm kỳ III (2006-2011).

Đồng thời, các HTX, THT đã kết nối các doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch. 

Tuy nhiên hoạt động KTTT còn gặp một số khó khăn như: Mô hình hầu hết còn nhỏ, ít vốn, sức cạnh tranh thấp so với các mô hình kinh tế khác; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất chưa nhiều. HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng; chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT của Nhà nước ban hành chậm, thiếu đồng bộ dẫn đến khó thực hiện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động, liên doanh, liên kết giữa HTX với HTX và giữa HTX với các thành phần kinh tế khác; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, phát triển các dịch vụ, vươn lên đáp ứng các nhu cầu sản xuất của thành viên, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thành viên và người lao động, góp phần phát triển cộng đồng; nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở đó, mỗi năm thành lập mới từ 10-15 HTX; mỗi xã, phường đều có HTX phục vụ dân cư trên địa bàn; hình thành một số mô hình HTX mới phù hợp với đời sống đô thị như HTX dịch vụ trường học, HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường, HTX Nhà ở, Quỹ Tín dụng nhân dân...

Tập trung xây dựng, phát triển khoảng 10 HTX trở thành mô hình mẫu điển hình về kinh doanh hiệu quả, có năng lực quản lý và theo từng lĩnh vực cụ thể; riêng lĩnh vực nông nghiệp có 5 HTX kiểu mẫu về mô hình sản xuất rau sạch có hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2021, kinh tế HTX, THT thu hút khoảng 50.000 thành viên tham gia; trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho khoảng 55.000 lao động.

http://www.danang.gov.vn/images/danang/image/Anh%20tin%20tuc%20nam%202016/Thang%2011/Liem%20minh%20HTX.JPG

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 24 thành viên và 7 thành viên vào Ban Thường vụ Liên minh HTX thành phố. Ông Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố tái đắc cử Chủ tịch Liên minh nhiệm kỳ mới.

http://file.qdnd.vn/data/images/0/2016/11/29/mthang/29112016ttruc27.jpg?w=500

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2011-2016 cho Liên minh HTX thành phố.

http://www.danang.gov.vn/images/danang/image/Anh%20tin%20tuc%20nam%202016/Thang%2011/Anh%20Tri%20Lien%20minh%20HTX.JPG

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã trao tặng Liên minh Hợp tác xã thành phố bức trướng với dòng chữ " Đổi mới, hợp tác, hội nhập và phát triển".

Tin/ ảnh: P. TTTV/ Lm HTX Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết