Mời họp Giao ban cuối năm 2016 và Mẫu báo cáo hoạt động của HTX năm 2016

        Xem với cỡ chữ    

Mẫu báo cáo

Nhằm tìm hiểu, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX thành viên trên địa bàn thành phố Đà nẵng trong năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng tổ chức giao ban cuối năm  năm 2016 với các HTX thành viên vào 8g00 ngày 14 tháng 12 năm 2016 tại Trung tâm tư vấn hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp vửa và nhỏ. 79 Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Giấy mời đã được gởi theo đường Bưu điện đến các HTX. Các HTX thành viên có thể tham khảo giấy mời tại đây

Tải:  giấy mời họp Giao ban cuối năm

Để cuộc họp thành công, đề nghị các HTX chuẩn bị nội dung các báo cáo về:  

-  Tình hình SXKD năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

- Kiến nghị khó khăn tồn tại của các HTX đồng thời đề xuât hướng giải quyết.

Tải : Mẫu báo cáo tình hình SXKD của HTX năm 2016

Đây là căn cứ để Liên minh HTX thành phố tổng hợp trình lãnh đạo thành phố xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển.  Để xác nhận tham gia hoặc biết thêm nội dung liên quan vui lòng liên hệ: Phòng Tuyên truyền và Thành viên - Liên minh HTX Đà Nẵng ĐT: 0511.3826143 Email: haihn1@danang.gov.vn  gặp anh Hồ Như Hải hoặc chị Mai Thị Quy.

Đề nghị các Hợp tác xã tham dự đầy đủ.

Liên minh HTX Đà Nẵng 

In Quay lại chia sẻ bài viết