LMHTX thành phố mở lớp bồi dưỡng cán bộ kiếm soát HTX năm 2016

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, kiểm soát viên, Liên minh HTX thành phố đã tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ kiểm soát, Ban kiểm soát HTX năm 2016. với nội dung: "Công tác kiểm soát và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Hợp tác xã".

Đến dự lễ khai giảng có ông Tôn Thất Uyên, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng, các ông bà là lãnh đạo của phòng ban thuộc Liên minh HXT thành phố cùng đại diện của các HTX trên địa bàn thành phố.

Trong 02 ngày 04 và 05 tháng 10 năm 2016, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được bồi dưỡng về một số kiến thức như: Một số vấn đề của Luật HTX phục vụ cho công tác của Ban kiểm soát các HTX; Công tác kiểm soát và đặc biệt là kỹ năng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát trong HTX…

In Quay lại chia sẻ bài viết