Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) tại Quảng Ninh đã chính thức triển khai

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 18/2/2014, Hội thảo "Mỗi xã phường một sản phẩm" Quảng Ninh (OCOP-QN) đã được tổ chức tại Quảng Ninh với sự tham gia và tư vấn của DKPharma.
 
Bằng việc triển khai Chương trình này, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam triển khai  Chương trình "Mỗi làng xã một sản phẩm" một cách có hệ thống ở Việt Nam với sự vào cuộc của Đảng, chính quyền và ban ngành, tổ chức xã hội các cấp nhằm hỗ trợ cộng đồng phát triển và thương mại hóa các sản phẩm có thể mạnh của mình.
 
OCOP Quảng Ninh được PGS.TS. Trần Văn Ơn, Chủ tịch kiêm giám đốc DKPharma giới thiệu lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh vào năm 2012, dựa trên các kinh nghiệm đúc rút từ học hỏi OVOP quốc tế và triển khai ở Việt Nam. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và vào cuộc của đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh.
 
Mục tiêu chung của Chương trình là góp phần phát triển và tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị và phát triển nội sinh dựa trên các lợi thế cạnh tranh của địa phương, bao gồm: các sản vật, công nghệ, văn hóa, truyền thống địa phương. Đây là một hướng đi quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, nhằm phát huy lợi thế so sánh và tránh cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp lớn nước ngoài. DKPharma đã được xác định là nhà tư vấn duy nhất cho Chương trình này.
 

Ngoài tư vấn chung cho triển khai Chương trình OCOP, DKPharma còn hỗ trợ tỉnh trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp tham gia Chương trình, nghiên cứu phát triển và cải tiến sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quản trị doanh nghiệp,…

 

 

Trà túi lọc Linh chi Yên tử của Quảng La Farm, một sản phẩm do DKPharma nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ tham gia triển lãm tại Hội thảo

 

Trên thực tế, từ năm 2012, DKPharma đã hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong việc xây dựng Vườn cây thuốc Yên tử, quy hoạch phát triển dược liệu, hỗ trợ hình thành các tổ chức kinh tế tại cộng đồng và nghiên cứu phát triển sản phẩm từ Linh chi, Ba kích.

 

 

Đội ngũ các chuyên gia và nhân viên phát triển của DK Pharma chụp ảnh cùng đại hiện Ban điều hành Chương trình OCOP Quảng Ninh
In Quay lại chia sẻ bài viết