HTX NN 1 Hòa Quý Đại hội Đại biểu thành viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

        Xem với cỡ chữ    

      Ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại  UBND phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, HTX  dịch vụ sản xuất dịch vụ nông nghiệp I Hòa Quý đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.Về dự Đại hội có Ông Lê Hồng Châu – Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX-DN vừa và nhỏ thuộc Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng và Lãnh đạo của UBND quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Quý cùng các Đai biểu thành viên HTX đến từ các đội sản xuất.HTX đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2010-2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua Điều lệ HTX theo Luật HTX năm 2012.

Trong 5 năm qua, HTX cung ứng các dịch vụ nông nghiệp cho các thành viên của HTX. Ngoài ra HTX còn tổ chức sản xuất nấm nhằm tăng thu nhập cho thành viên. HTX đã đạt nhiều giấy khen từ các cấp.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 3 Thành viên, Ban Kiểm soát HTX 3 thành viên bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Nguyễn Văn Ánh được Đai hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX và ông Lê Văn Dư giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát  HTX nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Trung tâm TVHTHTX DNVVN 

In Quay lại chia sẻ bài viết