HTX sản xuất vật liệu xây dựng Thanh Châu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2016-2021)

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 26 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở HTX tại Thôn Quá Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, HTX Thanh Châu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2016-2021).Về dự Đại Hội có Ông Nguyễn Hồng Vân – Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng và Đại diện Lãnh đạo của UBND huyện Hòa Vang cùng 15 thành viên HTX.

HTX đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ VI (2011-2015), đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2016- 2021), thông qua Điều lệ HTX theo Luật HTX năm 2012.

Trong 5 năm qua, doanh thu của HTX liên tục giữ vững ở mức 6-8 tỷ đồng/năm, Ngoài ra HTX còn kinh doanh hàng mộc dân dụng và dịch vụ vận chuyển hàng hóa. đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định 4-5 triệu đồng trong năm 2015. HTX đã đạt nhiều giấy khen từ các cấp.
Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 3 Thành viên, bầu ông Nguyễn Hữu Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu ông Nguyễn Hữu Chương làm Giám đốc HTX và ông Nguyễn Tức làm kiểm soát viên HTX nhiệm kỳ VII (2016-2021). 

Nguyễn Nam Phương

Trung tâm TVHT HTX DNVVN

Liên minh HTX Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết