HTX DVSX KDTH Hòa Cường tổ chức Đại hội Đại biểu thường niên

        Xem với cỡ chữ    

 

Vào lúc 8h ngày 14/4/2016, tại Hội trường UBND phường Hòa Cường Bắc, HTX DVSX KDTH Hòa Cường tổ chức Đại hội đại biểu thường niên, nhằm đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng công tác của năm 2016. Đến dự Đại Hội có ông Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng, Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó chủ tịch UBND quân Hải Châu cùng hơn 80 Đại biểu là Thành viên HTX.    

Đây là HTX hoạt động trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh chợ (HTX đang quản lý, kinh doanh chợ Hòa Cường); Năm 2015, mặc dù có những khó khan nhất định nhưng doanh thu của HTX đạt 1,738 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 316 triệu đồng; Nộp ngân sách hơn 220 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động hơn 3 triệu đồng/người/tháng.

          Dự kiến năm 2016 doanh thu của HTX đạt 2,010 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015. Lợi nhuận đạt 410 triệu đồng, tăng 3,16% so với năm 2015.

          Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng đã biểu dương thành tích mà HTX đã đạt được trong năm 2015. HTX đã mở rộng dịch vụ kinh doanh để tăng thêm doanh thu hiệu quả, tích cực thực hiện công tác xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ tiểu thương kinh doanh…

          Tại Đại hội này, thừa ủy quyền của UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX TPĐN đã trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng cho HTX DVSX KDTH Hòa Cường.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết