Nâng cao năng lực cán bộ quản lý hợp tác xã

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2015, Liên minh HTX thành phố đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý HTX với nội dung “Nâng cao năng lực cán bộ quản lý hợp tác xã”.

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2015, Liên minh HTX thành phố đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý HTX  với nội dung "Nâng cao năng lực cán bộ quản lý hợp tác xã". Đến dự khai giảng có ông Nguyễn Hồng Vân- Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cùng hơn 40 cán bộ quản lý HTX.
Lớp học diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng 10, các cán bộ quản lý HTX được cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích nguồn lực, phân tích chi phí và hiệu quả kinh doanh trong HTX; Mô hình quản trị chiến lược sản xuất theo chuỗi giá trị, con đường đưa sản phẩm đến thị trường; Marketing trong hoạt động kinh doanh; các vấn đề cơ bản trong quá trình tái cấu trúc HTX theo Luật HTX 2012…Đây là các kiến thức thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX. 

In Quay lại chia sẻ bài viết