Liên minh HTX tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Luật HTX 2012 và kế hoạch tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật 2012.

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2015, Liên minh HTX thành phố phối hợp với viện kinh tế hợp tác thuộc liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý HTX về “Luật HTX 2012 và kế hoạch tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo Luật 2012”.

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2015, Liên minh HTX thành phố phối hợp với viện kinh tế hợp tác thuộc liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý HTX  về "Luật HTX 2012 và kế hoạch tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo Luật 2012". Đến dự khai giảng có ông Nguyễn Hồng Vân- Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng, ông Tôn Thất Uyên- Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cùng hơn 40 cán bộ quản lý HTX.
Lớp học diễn ra trong 2 ngày 28, 29 tháng 10 và đi thực tế 1 ngày tại Quảng Ngãi. các cán bộ quản lý HTX tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến Luật HTX 2012 và công tác tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật 2012. Qua đó, lớp học sẽ giúp cho các cán bộ quản lý HTX tháo gỡ được các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức lại hoạt động của HTX 2012.

In Quay lại chia sẻ bài viết