Cụm thi đua Liên minh HTX 5 thành phố đẩy mạnh công tác thi đua tuyên truyền

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên minh HTX 5 thành phố lớn (Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) đồng chủ trì hội nghị Tổng kết thi đua năm 2015, trao đổi nhiều kinh nghiệm đẩy mạnh công tác thi đua, trong đó có điểm mới là đưa thi đua gắn với sân khấu hóa tuyên truyền về HTX.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên minh HTX 5 thành phố lớn (Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) đồng chủ trì hội nghị Tổng kết thi đua năm 2015, trao đổi nhiều kinh nghiệm đẩy mạnh công tác thi đua, trong đó có điểm mới là đưa thi đua gắn với sân khấu hóa tuyên truyền về HTX.

Năm 2015, Cụm thi đua 5 thành phố phát động các phong trào thi đua đến các HTX và đơn vị thành viên, kịp thời tổng kết khen thưởng, tạo sức lan tỏa động viên các tập thể, cá nhân cán bộ, nhân viên và thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển mới HTX, củng cố đổi mới HTX phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến nay, toàn cụm có 7.809 THT và 2.951 HTX. Liên minh HTX 5 thành phố cũng tuyên truyền phát triển thành viên bằng nhiều hình thức, toàn cụm kết nạp mới 85 đơn vị (trong đó Hà Nội 55, Đà Nẵng 5, Hải Phòng 16 và Cần Thơ 9 đơn vị).

Kết quả đáng kể nhất là Cụm 5 thành phố thông qua thi đua đã xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình HTX điển hình trên nhiều mặt, từ tổ chức lại HTX, ứng dụng công nghệ cao, liên kết đa dạng dịch vụ… Cụ thể như ở Hà Nội biểu dương các HTX Dương Liễu, HTX Phú Thắng, HTX Đồng Phú, HTX hoa lan Đan Hoài; hay tiêu biểu ở Đà Nẵng các HTX Kim Thành, HTX Hòa Cường, HTX Hòa Thọ Tây…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn An, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX Tp.Hà Nội, kết luận: "Cần đổi mới cách nhìn toàn diện hơn công tác thi đua phát triển HTX. Bởi khu vực các HTX ở Cụm thi đua 5 thành phố có vai trò quan trọng, nên đòi hỏi mọi hoạt động cần đi trước cả nước".

                                                                                                           Lưu Đoàn

In Quay lại chia sẻ bài viết