HTX DVSXNN & KDTH Hoà Phú tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 1 tháng 12 năm 2015, HTX DVSXNN & KDTH Hoà Phú đã tiến hành Đại hội thành viên( phiên trù bị và phiên chính thức) để tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX 2012.

Ngày 1 tháng 12 năm 2015, HTX DVSXNN & KDTH Hoà Phú đã tiến hành Đại hội thành viên( phiên trù bị và phiên chính thức) để tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX 2012. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Vân- Chủ tịch Liên minh HTX thành phố; Nguyễn Văn Vân- Huyện ủy viên, Bí thư xã Hòa Phú cùng đại diện các ban ngành trên địa bàn thành phố và 107 thành viên HTX.
Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số dự thảo báo cáo: báo cáo rà soát tư cách thành viên, dự thảo sửa đổi điều lệ, dự thảo phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát…Qua đó, HTX sẽ hoạt động một số ngành nghề mới: tín dụng nội bộ, cung cấp keo giống, các loại rau rừng, hoa cây cảnh…
Đại hội đã thống nhất bầu nhân sự cho HĐQT mới nhiệm kỳ 2016- 2020 gồm các ông:Lê Trí Huệ, Nguyễn Văn Bảo, Trần Đức Lai, Ban kiểm soát gồm các ông Nguyễn Phan Bốn, Võ Sơn. Đại hội đã thống nhất bầu ông Nguyễn Trí Huệ vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX; ông Nguyễn Phan Bốn làm Trưởng Ban Kiểm soát HTX với tỷ lệ đạt 100%

                                                     Nhân sự mới ra mắt đại hội

In Quay lại chia sẻ bài viết