HTX DVSX & KDTH Hoà Tiến 2 Tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2015- 2020

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, HTX DVSX & KDTH Hoà Tiến 2 đã tiến hành Đại hội thành viên để tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX 2012.

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, HTX DVSX & KDTH Hoà Tiến 2 đã tiến hành Đại hội thành viên để tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX 2012. Đến dự Đại hội có đồng chí Tôn Thất Uyên- Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố; Trần Đình Nhơn- Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến cùng đại diện các ban ngành trên địa bàn thành phố và 126 đại biểu thành viên HTX.
Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số dự thảo báo cáo: báo cáo rà soát tư cách thành viên, dự thảo sửa đổi điều lệ, dự thảo phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát…Qua đó, Đại hội kiến nghị với HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 một số công việc: đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thôn Nông Sơn, có biện pháp thu hồi nợ, xóa nợ đối với những thành viên đã mất…
Đại hội đã thống nhất bầu nhân sự cho HĐQT mới nhiệm kỳ 2016- 2020 gồm 9 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Ông Đặng Văn Dũng  được Đại hội tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX với tỷ lệ đạt 99% ; ông Đặng Xuân làm Trưởng Ban Kiểm soát HTX với tỷ lệ đạt 97%
  

In Quay lại chia sẻ bài viết