HTX DVSX NNKD Hòa Châu tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2015- 2020

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, HTX DVSX NN KD Hoà Châu đã tiến hành Đại hội thành viên để tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX 2012.

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, HTX DVSX NN KD Hoà Châu đã tiến hành Đại hội thành viên để tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX 2012. Đến dự Đại hội có ông Lê Hồng Châu- Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Liên minh HTX thành phố cùng đại diện các ban ngành trên địa bàn thành phố và 70 đại biểu thành viên HTX.
Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số dự thảo báo cáo: báo cáo rà soát tư cách thành viên, dự thảo sửa đổi điều lệ, dự thảo phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát…
Trong nhiệm kỳ 2010-2014, HTX hoạt động có hiệu qua, đã tích cực hỗ trợ các thành viên, các hộ gia đình phát triển sản xuất, năng suất lúa trung bình đạt 62 tạ/ha, lãi hơn 589 triệu đồng, phân phối thu nhập cho thành viên hơn 300 triệu đồng
Đại hội đã thống nhất bầu nhân sự cho HĐQT mới nhiệm kỳ 2016- 2020 gồm 3 thành viên, Ban kiểm soát gồm 2 thành viên. Ông Phan Ngọc Hưng được Đại hội tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX; ông Ngô Văn Khả làm Trưởng Ban Kiểm soát HTX .

In Quay lại chia sẻ bài viết