Tọa đàm Tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX 2012

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 8/01/2016, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm Tổ chức lại hoạt động HTX theo luật HTX 2012.

Sáng ngày 8/01/2016, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm Tổ chức lại hoạt động HTX theo luật HTX 2012. Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cùng hơn 80 đại biểu là  đại diện các sở, ban, ngành quận huyện và các HTX trên địa bàn thành phố.
Trong hơn 2 năm qua, Liên minh HTX thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ các HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật. Liên minh HTX thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hơn 30 lớp tuyên truyền về Luật HTX 2012 và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể; phối hợp với Báo Đà Nẵng, Thời báo kinh doanh..  và Đài DRT thực hiện hơn 40 bài viết, 11 phóng sự, xây dựng chuyên trang KTTT ( 2 tháng/ 1 lần) trên Báo Đà Nẵng  về hoạt động của các HTX, Liên minh HTX thành phố; Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX về tổ chức lại hoạt động HTX; Xây dựng dự thảo điều lệ mẫu, quy trình hướng dẫn các HTX tổ chức lại hoạt động.  Bên cạnh đó, Liên minh HTX thành phố đã phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Huyện Hòa Vang rà soát, đánh giá lại hoạt động các HTX trên địa bàn từng quận, huyện nhằm đôn đốc, hỗ trợ các HTX tổ chức lại hoạt động.
Tính đến cuối năm 2015, trên địa thành phố có 21 HTX đã tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012, trong đó quận Hải Châu có 1 HTX, quận Thanh Khê có 4 HTX,  huyện Hòa Vang 9 HTX, quận Liên Chiểu 7 HTX. Tuy nhiên, công tác tổ chức lại hoạt động của các HTX còn gặp nhiều khó khăn. Một số HTX tuy đã tổ chức lại hoạt động nhưng vẫn thiếu sót nhiều hoạt động: chưa cấp Giấy chứng nhận vốn góp, chưa xây dựng hợp đồng dịch vụ với các thành viên…
Để thực hiện tốt việc tổ chức lại hoạt động,  các HTX cần thực hiện tổt một số giải pháp cần trong thởi gian tới: tranh thủ sự hỗ trợ của Cấp ủy và chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động thành viên tích cực hưởng ứng việc tổ chức lại hoạt động; Thành lập tổ công tác để thực hiện việc tổ chức lại hoạt động, xác định tư cách thành viên, giá trị tài sản, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, điều lệ HTX…

 

In Quay lại chia sẻ bài viết