BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ CÁC QUẬN.

        Xem với cỡ chữ    

BCĐ phát triển KTTT thành phố Đà Nẵng đã đến làm việc với UBND Quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn.

Thực hiện Chương trình công tác,  trong các ngày 20,21,22,25 tháng 01 năm 2016, BCĐ phát triển KTTT thành phố Đà Nẵng đã đến làm việc với UBND Quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn.
Ông Nguyễn Hồng Vân, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ phát triển KTTT, chủ tịch Liên minh HTX và các thành viên đã trao đổi với BCĐ phát triển KTTT các Quận về một số nội dung trọng tâm: Kết luận số 06-KL/TU về công tác tuyên truyền Luật HTX 2012, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp cán bộ, nhân dân; Công tác hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn các quận, đặc biệt là công tác hỗ trợ HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012. BCĐ phát triển KTTT thành phố đề nghị BCĐ phát triển KTTT các quận chỉ đạo các phòng ban chức năng quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các HTX nhất là công tác tổ chức lại hoạt động theo Luật trước 1 tháng 7 năm 2016. 

In Quay lại chia sẻ bài viết