HTX DVHT OTO VT & XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XV (2016-2020).

        Xem với cỡ chữ    

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 01 năm 2016, HTX Dịch vụ hỗ trợ ôtô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ XV (2016-2020). Đại hội có nhiệm vụ đánh giá hoạt động của HTX nhiệm kỳ XIV, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XV, sửa đổi và thông qua điều lệ HTX theo luật HTX 2012, bầu các chức lãnh lãnh đạo HTX.

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 01 năm 2016, HTX Dịch vụ hỗ trợ ôtô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ XV (2016-2020). Đại hội có nhiệm vụ đánh giá hoạt động của HTX nhiệm kỳ XIV, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XV, sửa đổi và thông qua điều lệ HTX theo luật HTX 2012, bầu các chức lãnh lãnh đạo HTX.
Nhiệm kỳ XIV, Doanh thu của HTX sau khi trừ chi phí nhiên liệu đạt 7,67 tỷ đồng,  Nộp thuế (GTGT, TNDN, Môn bài. . .) 3,82 tỷ đồng,  Lãi sau thuế 1,22 tỷ đồng, Trích lập các quỹ theo điều lệ hơn 400 triệu đồng, Chia lãi cho xã viên gần 800 triệu đồng.
Nhiệm kỳ XV, HTX chủ trưởng trả lại vốn góp cho thành viên tham gia vận tải bằng phương tiện, đăng ký lại Vốn điều lệ, xác định vốn góp tối thiểu là 300.000 đồng. HTX tiến hành cung ứng một số phương án kinh doanh dịch vụ dịch vụ cơ bản như Phương án kinh doanh vận tải hành khách (theo tuyến cố định và xe hợp đồng, xe du lịch), Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe tải. Doanh thu của HTX dự kiến 5 năm đến 154,7 tỷ đồng, trong đó phần thu của HTX dự kiến 14,36 tỷ đồng, nộp ngân sách  7,46 tỷ đồng, Lãi sau thuế  2,14 tỷ đồng, Trích lập các quỹ  961,4 triệu đồng, Phân phối thu nhập cho thành viên dự kiến 1,175 tỷ đồng.
Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị HTX (gồm 3 thành viên), Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, Ban Kiểm soát (gồm 3 thành viên) và Trưởng ban Kiểm soát, theo đó ông Trần Đoan được đại hội tiến nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc HTX, ông Trần Duy Anh được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát.

In Quay lại chia sẻ bài viết