HTX làm "nhà buôn" cho nông dân

        Xem với cỡ chữ    

Trong chuyến thăm và làm việc với Tỉnh Thanh Hóa của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ngày 13/5/2015, một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của HTX là đòn bẩy tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho xã viên trong hội nhập quốc tế. Nông dân của chúng ta sản xuất rất giỏi nhưng thu nhập chưa cao vì họ chưa phải người buôn bán giỏi. HTX có vai trò nghiên cứu thị trường, khuyến cáo nông dân trồng cây gì, nuôi con gì, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.

In Quay lại chia sẻ bài viết