Hợp tác xã Dịch vụ - Nông nghiệp Bình Thành: Hướng tới lợi ích xã viên

        Xem với cỡ chữ    

Thành lập năm 1989, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ - Nông nghiệp Bình Thành (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) luôn đề ra nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ cho các hộ xã viên làm kinh tế. Do vậy, trải qua các thời kỳ, Ban quản trị HTX luôn đề ra những chiến lược phát triển mà ở đó, lợi ích của người xã viên được đặt lên hàng đầu.

Trong mọi hoạt động, HTX Bình Thành luôn tuân thủ và thực hiện đúng các nguyên tắc của HTX trong việc kiểm tra, kiểm soát, công khai minh bạch về tài chính; chấp hành đúng điều lệ, nội quy mà Đại hội xã viên đã thống nhất. Bởi vậy, trong mọi hoạt động của HTX, Ban quản trị luôn được các xã viên đồng tình ủng hộ, chia sẻ nhất là trong công tác thu phí tham gia dịch vụ, thu hồi nợ tín dụng nội bộ…

Đổi mới trang thiết bị, công nghệ

Nhờ vậy, các xã viên của HTX Bình Thành đều tích cực xây dựng và đóng góp vào nguồn vốn tích lũy để đổi mới trang thiết bị và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, HTX đã mạnh dạn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn này. Hiện có 5 máy bơm được thay mới với công suất HP giúp cải tiến dàn bơm tưới phục vụ cho 37 trạm bơm liên hoàn, đảm bảo tưới tiêu cho 1.190ha sản xuất lúa 3 vụ, làm giảm được hơn 10% chi phí hàng năm cho xã viên. Cải tạo và nâng cấp 40km đê bao bờ vùng để chống lũ và tạo ra hệ thống đường giao thông nông thôn phục vụ việc đi lại sản xuất, sinh hoạt. Ngoài ra, HTX mua 34 máy biến áp mới với tổng công suất 13.035 KVA và thay mới 5km đường dây tải điện trung và hạ thế, giúp cải tiến toàn bộ thiết bị vận hành trạm bơm, đảm bảo an toàn sử dụng. Một số thiết bị được mua sắm mới như máy đào tự hành nhằm chủ động phục vụ nạo vét kênh mương; máy cắt lúa đảm bảo khâu thu hoạch đồng bộ…

HTX đưa vào áp dụng mô hình trồng thí điểm giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao thông qua việc tổ chức 45 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ sản xuất giống cho nông hộ. Đã có hơn 600 xã viên tham dự và có đến hơn 95% hộ xã viên trong HTX đã biết tự sản xuất giống chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lúa lên từ 200 - 500kg/ha, giảm giá thành đầu vào từ 600.000 - 800.000 đồng/ha và tăng giá lúa lên từ 300 - 400 đồng/kg.

Phương châm hoạt động hàng đầu của HTX Bình Thành hiện nay là vừa kinh doanh vừa hỗ trợ xã viên phát triển kinh tế hộ. Trong đó, tập trung cải tiến các dịch vụ hỗ trợ nhằm cung cấp cho xã viên các dịch vụ nông nghiệp có chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý, góp phần nâng cao giá trị thương phẩm của nông sản hàng hóa đủ sức cạnh tranh sản phẩm cùng loại trên thị trường, giảm thiểu lao động thủ công, tăng năng suất lao động.
HTX Bình Thành hiện đang quản lý và thực hiện 12 dịch vụ, thu về lợi nhuận bình quân hàng năm là từ 10 - 12% với các dịch vụ phục vụ nông nghiệp như: tưới tiêu, cung ứng phân bón, tín dụng nội bộ. Các hộ xã viên khi tham gia những chương trình này được tiếp cận kỹ thuật mới trong sản xuất, tiết giảm được giá thành, tăng năng suất, thu nhập và tận dụng được thời gian nhàn rỗi trong lao động nông nghiệp. Hiện nay, trên 90% hộ xã viên của HTX Bình Thành biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện tốt chương trình khuyến nông 4 đúng, năng suất bình quân đạt từ 16 - 18 tấn/ha/năm, trong đó lúa chất lượng cao đạt 99% trong toàn diện tích của HTX.

Mục tiêu hoạt động của HTX không chỉ góp phần làm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý mà còn phấn đấu tăng thêm thu nhập cho hộ xã viên, từng bước góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương đến mức thấp nhất (năm 2006 - 2007 là 3%, giảm còn dưới 1% vào cuối năm 2008). Do vậy, HTX Bình Thành luôn chú trọng đến công tác giải quyết việc làm cho lực lượng nông nhàn thông qua các dịch vụ hỗ trợ và phát triển làng nghề truyền thống, tổ chức đội trồng hoa kiểng. Từ một số hộ gia đình gia công tự phát theo thời vụ, thu nhập bấp bênh, đến nay đã hình thành một làng nghề đúng nghĩa: hơn 140 hộ tham gia phục hồi nghề truyền thống với hơn 400 lao động có công ăn việc làm ổn định.

Bài học cho sự phát triển

Trong công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhằm phấn đấu giảm tỷ trọng nông nghiệp, HTX đầu tư thành lập một trại giống để làm nơi thực nghiệm áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trước khi chuyển giao con giống cho xã viên. Tính chung trong 3 năm qua đã có hơn 200 hộ nhận con giống từ HTX cung cấp với mức thu nhập bình quân từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng.

Trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, HTX đẩy mạnh công tác phòng trừ sâu bệnh trong trồng trọt và xây dựng hầm ủ phân Bioga kiên cố trong chăn nuôi, góp phần giải quyết tốt môi trường và tận dụng được khí đốt góp phần làm tăng kinh tế thu nhập gia đình...

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, HTX Bình Thành đã từng bước đi lên và trưởng thành, ngay cả trong khó khăn của thời kỳ đổi mới của nền kinh tế thị trường. Sự phát triển vững mạnh ấy được xuất phát từ tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nội bộ Đảng ủy, Ban chủ nhiệm và các xã viên. Các cán bộ, xã viên trong HTX luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ qua từng thời kỳ.

Trong những năm tới, HTX chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý điều hành như là một nhiệm vụ trọng tâm. Trong định hướng phát triển nông nghiệp, HTX Bình Thành vẫn tiếp tục theo chiến lược phát triển đa ngành nghề, tiếp tục cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, đáp ứng thị trường nội địa và xuất khẩu. Có kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý làm tăng thu nhập cho xã viên, giải quyết tốt việc làm cho người lao động. Ngoài ra, HTX chú trọng hơn đến các chế độ xã hội cho xã viên như bảo hiểm xã hội, ưu tiên cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; có kế hoạch dành một phần quỹ đào tạo, khuyến học, cấp học bổng toàn phần cho con em hộ xã viên nghèo hiếu học, học giỏi.

In Quay lại chia sẻ bài viết