Hỗ trợ thành lập mới HTX

        Xem với cỡ chữ    

HỖ TRỢ THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ Thủ tục Thủ tục hỗ trợ thành lập Hợp tác xã Trình tự thực hiện   Cách thức thực hiện   Thành phần số lượng hồ sơ   Thời hạn giải quyết   Đối tượng thực hiện Sáng lập viên Kết quả thực hiện   Lệ phí Miễn phí Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị hỗ trợ thành lập Hợp tác xã Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Sáng lập viên phải có đơn đề nghị hỗ trợ thành lập mới HTX, kèm theo các giấy tờ sau:

  1. Giải trình thành lập HTX;
  2. Giấy xác nhận tư cách sáng lập viên;
  3. Giấy xác nhận trụ sở HTX;
  4. Dơn xin gia nhập HTX (tối thiểu 7 xã viên)
Cơ sở pháp lý Luật HTX 2003 và các văn bản liên quan

Để được hỗ trợ thành lập mới HTX theo quyết định 7303/QĐ-UBND  thì các HTX chuẩn bị thành lập mới cần có 5 loại giấy tờ sau (có chứng nhận của UBND xã phường nơi dự định đặt trụ sở):

Tải về biểu mẫu tại đây
1.    
Đơn đề nghị hỗ trợ thành lập mới HTX 
2.    Giải trình thành lập HTX, 
3.    Giấy xác nhận trụ sở HTX, 
4.    Giấy xác nhận tư cách sáng lập viên
5.    
Đơn xin gia nhập HTX của các thành viên, 

Gởi về Liên minh HTX thành phố qua phòng Chính sách Phong trào. Tel 05113897354

In Quay lại chia sẻ bài viết