Triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị số 03-CT/TW. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU

        Xem với cỡ chữ    

Vào lúc: 9 giờ 00 ngày 21/3/2015
Tại: Hội trường số 1, tầng 2, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố

In Quay lại chia sẻ bài viết