Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 2015

        Xem với cỡ chữ    

Vào lúc: 8 giờ 00 ngày 21/3/2015
Tại: Hội trường số 1, tầng 2, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố

In Quay lại chia sẻ bài viết