V/v tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2015, nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

        Xem với cỡ chữ    

Vào lúc: 14h00 ngày 07/02/2015
Tại: Hội trường số 2, tầng 2

In Quay lại chia sẻ bài viết