HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hòa Cường: Được tôn vinh trong phong trào hưởng ứng Cuộc vận động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

        Xem với cỡ chữ    

Vừa qua, tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Đà Nẵng , UBMTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2017.

Với vai trò là thành viên của Đoàn giám sát, Liên minh HTX đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các HTX và thành viên HTX về các tiêu chí an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an sinh xã hội.

Qua 1 năm triển khai vận động hưởng ứng chương trình 4 an của thành phố, đặc biệt là chương trình bảo đảm an toàn thực phẩm, Liên minh HTX đã đề cử HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hòa Cường là đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào hưởng ứng cuộc vận động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đã được Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tôn vinh tại Hội nghị.

 

                                                                                         Bích Thủy

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác