Liên minh HTX thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần 4, nhiệm kỳ 2016-2021

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 30/1/2018, tại 68 Quang Trung, quận Hải Châu, Liên minh HTX thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng  ngày 30/1/2018, tại 68 Quang Trung, quận Hải Châu, Liên minh HTX thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự chủ trì của Thường trực Liên minh HTX thành phố. Đến dự, có  các thành viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX, đại diện các HTX, đại diện lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo công tác kiểm tra Liên minh HTX thành phố năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Tại hội nghị, Liên minh HTX và Hội doanh nghiệp trẻ thành phố đã ký kết chương trình phối hợp nhằm kết nối các HTX với các doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng đến một số nội dung: Tuyên truyền giới thiệu các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của 2 đơn vụ trực thuộc 2 cơ quan; Vận động các doanh nghiệp tham gia thành viên HTX, tham gia liên kết phối hợp với các HTX để đẩy mạnh hoạt động phối hợp sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các bên; Xây dựng chuỗi liên kết giữa HTX với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ mỗi bên tham gia; Liên kết trong việc đào tạo nhân lực, cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm, phối hợp trong xúc tiến đầu tư…; Liên kết đầu tư vốn, đất đai mặt bằng kinh doanh, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin…

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố đã có quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen cho 17 tập thể đã hoàn thành tốt các phong trào thi đua năm 2017.

Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021; Phấn đấu hoàn thành tốt một số nhiệm vụ năm 2018, đạt một số chỉ tiêu sau: Khu vực KTTT phấn đấu tăng 10% doanh thu so với năm 2017; Thành lập mới 20-25 HTX. Phát triển 20-25 đơn vị thành viên Liên minh HTX thành phố; Phấn đấu từ 200- 250 lượt cán bộ, thành viên HTX được đào tạo, bồi dưỡng; Tiếp tục triển khai đề án xây dựng 10 HTX mạnh; Hoàn thành tốt vai trò cụm trưởng cụm thi đua 5 thành phố.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác