Cụm thi đua Liên minh HTX 05 thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 07/12/2017, tại huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh), Liên minh HTX thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua 05 thành phố trực thuộc trung ương gồm Liên minh HTX các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự, Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Toại, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Đỗ Bích Hường, Trưởng Cơ quan Thường trực miền Nam Lê Binh Hùng và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo bộ phận phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Liên minh HTX 05 thành phố.

Hội nghị thống nhất thông qua dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước; công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua 05 thành phố năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, ngay từ đầu năm, Liên minh HTX 05 thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam và 05 thành phố phát động. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, sự tích cực của các thành viên Cụm cùng với hoạt động phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị đã từng bước đổi mới cả về phương thức tổ chức và nội dung, chất lượng ngày một nâng cao, mang lại hiệu quả thiết thực đã tạo động lực thi đua mạnh mẽ để hoàn thành chương trình, kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn với nhiệm vụ chính trị, chú trọng những lĩnh vực trọng tâm để xây dựng phong trào, các nội dung đăng ký giao ước thi đua được thực hiện nghiêm túc. Công tác khen thưởng được triển khai đúng quy định, kịp thời, tạo được động lực thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến kết quả chung như: Liên minh HTX 05 thành phố không có cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng; một số HTX triển khai phong trào thi đua nhưng biện pháp tổ chức không rõ ràng; một bộ phận cán bộ, thành viên, người lao động chưa nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò, lợi ích của thi đua đối với tổ chức hoạt động của tập thể… Năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Cụm tập trung triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện các chỉ thị, công văn do thành phố và Cụm thi đua phát động; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt việc phát động các phong trào thi đua chuyên đề của Cụm thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2017 của Liên minh HTX 05 thành phố và đề nghị đề nghị trong năm đến, Liên minh HTX 05 thành phố tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền; phát triển HTX coi trọng cả hai lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao, tăng sản lượng, nâng cao chất lượng; Liên minh HTX phải đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, đoàn kết nội bộ, chú trọng công tác phát triển thành viên, thành lập mới HTX, hằng năm có ít nhất 02 sáng kiến hoặc chính sách mới có tính lan tỏa đăng ký với Liên minh HTX Việt Nam, đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam và triển khai các chỉ đạo, yêu cầu của Liên minh HTX Việt Nam để xây dựng hệ thống vững mạnh, nâng cao vị trí pháp lý của Liên minh HTX; xúc tiến việc hỗ trợ phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị.

Hội nghị đã bình chọn và đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2017 cho Liên minh HTX thành phố Hồ Chí Minh và HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quang Phục thành phố Hải Phòng; tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018 và bầu chọn Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng là Cụm trưởng Cụm thi đua 05 thành phố trực thuộc trung ương năm 2018.

 

                                                                                   Chu Thị Phú

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác