Thương nông dân thì phải vận động nông dân vào HTX

        Xem với cỡ chữ    

Thương nông dân thì phải vận động nông dân vào HTX
Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân 

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: Tp.HCM phát huy tối đa hộ kinh doanh cá thể, nhưng phát triển vai trò HTX còn thấp.

Ông Nhân nêu quan điểm: Thương nông dân thì phải vận động nông dân vào HTX.Vai trò của DN là ý nghĩa, nhưng DN trong nông nghiệp không thể phủ được đa số nông dân. Kinh nghiệm ở ở Hàn Quốc, Nhật Bản... cho thấy, nông dân vào HTX là chủ yếu. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ được vai vai trò của DN trong phát triển HTX.

"Vị trí của DN quan trọng trong đảm bảo đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhưng DN trong nông nghiệp không thay thế được đa số nông dân, nông dân phải đi vào con đường HTX", ông Nhân nói.

Theo đó, nhấn mạnh tới vai trò của HTX, ông Nhân cho biết, ở Tp.HCM vừa tổng kết hiệu quả của hộ nông dân tham gia HTX. Kết quả cho thấy, giữa hộ trồng rau HTX và hộ sản xuất nông nghiệp ở ngoài, năng suất chỉ chênh nhau 0,7%, nhưng giá bán của hộ tham gia HTX cao hơn 10% so với hộ bên ngoài; thu nhập của hộ tham gia HTX cao hơn 37% so với hộ bên ngoài.

"Điều này cho thấy lợi ích của việc tham gia HTX là rất lớn, không chỉ ở giá bán mà còn giảm chi phí sản xuất tới 25%", ông Nhân nói và cho rằng nếu các địa phương tổng kết kỹ điều này để thuyết phục nông dân, muốn thu nhập cao hơn hãy vào HTX.

Về vấn đề sắp tới cần khắc phục yếu kém gì, ông Nhân cho biết, có 5 văn bản vừa qua chưa xong như văn bản hướng dẫn giải thể HTX, xây dựng hạ tầng, kiểm toán HTX, xúc tiến thương mại KHCN, quỹ hỗ trợ HTX. Các văn bản cố gắng trong vòng 6 tháng tới cần hoàn thành.

Đặc biệt, đánh giá về chính sách hỗ trợ HTX vừa qua, ông Nhân cho biết, các HTX vẫn chủ yếu dựa vào mình. Các chỉ số hỗ trợ còn thấp, cụ thể có 1.950 HTX được vay vốn ngân hàng, vay vốn quỹ hỗ trợ phát triển HTX có 5.000 HTX được vay, hỗ trợ hạ tầng chỉ có hơn 400 HTX được vay... Tuy nhiên, tỷ lệ HTX được hỗ trợ chỉ mấy phần trăm, các HTX còn phải "đứng trên chân của mình" nên hết sức khó khăn.

Theo đó, Tp.HCM kiến nghị 8 giải pháp. 
Thứ nhất, các địa phương thống nhất nhận thức HTX kiểu mới, lãnh đạo các huyện, xã thống nhất nhận thức. 
Thứ hai, giải quyết dứt điểm 5 văn bản còn nợ. 
Thứ ba, hình thành hệ thống kiểm toán HTX cả nước. 
Thứ tư, làm thế nào coi việc hỗ trợ vốn cho HTX phải bao phủ ngày càng tăng thêm, cố gắng phấn đấu trên 50% HTX được hỗ trợ vốn. 
Thứ năm, có chương trình hỗ trợ xây dựng xuất xứ hàng hóa và thương hiệu HTX. Đây là chương trình rất quan trọng dù xuất khẩu hay không. 
Thứ sáu, nên có chương trình hỗ trợ HTX xuất khẩu rau quả, cũng như chăn nuôi.
Thứ bảy, coi bền vững của nông thôn mới gắn với mô hình HTX. Tỷ lệ nông dân làm nông nghiệp trong HTX trong nông thôn mới ít nhất 30%.
Thứ tám, chương trình phối hợp giữa Liên minh, Mặt trận, Bộ NN&PTNT, Hội Nông dân cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn/Luat-hop-tac-xa-35/Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-so-ket-thi-hanh-Luat-Hop-tac-xa-nam-2012-46294.html

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác