Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng lần thứ 3, khóa V (2016 - 2021)

        Xem với cỡ chữ    

Sáng nay 16/8/2017, tại phòng họp Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng, Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố lần thứ 3, khóa V (2016 - 2021) được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Vân - Chủ tịch Liên minh HTX. Tham dự, có ông Trần Hồng Cẩm, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và các ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố khóa V.

Các đại biểu đã thảo luận và thông qua dự thảo: Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình hoạt động UBKT Liên minh HTX 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tình hình hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố. Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất kiến nghị đối với hoạt động của Liên minh HTX trong hỗ trợ thành viên và công tác phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

 Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung bà Phan Võ Hạnh Thủy - nguyên Trưởng phòng Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Thành ủy vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với kết quả 3 lượt bầu đều đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, bà Phan Võ Hạnh Thủy đã được bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX khóa V và giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên minh HTX./.

 

                                                                                          Chu Thi Phu, CVP LMHTX TP Da Nang

 

In Quay lại chia sẻ bài viết