Liên minh HTX Việt Nam: Chiến lược hợp tác toàn diện với Agriterra

        Xem với cỡ chữ    

Dự kiến nội dung chương trình hợp tác toàn diện với Agriterra tập trung trong 7 lĩnh vực: tăng cường niềm tin vào HTX từ thành viên, HTX và chính quyền địa phương; nâng cao trình độ quản lý HTX; cải thiện năng lực lập kế hoạch kinh doanh; tạo thuận lợi cho việc tiếp cận vốn, kể cả vốn vay thương mại; tăng cường liên kết thị trường, quy mô kinh doanh tập trung vào chuỗi giá trị sản phẩm HTX; bảo đảm cho HTX cơ hội và điều kiện ứng dụng công nghệ cao.

Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, khẳng định thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổ chức Agriterra (Hà Lan) mang tầm chiến lược ít nhất 5 - 10 năm và được triển khai ngay tại 4 vùng miền Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, từ đó lan tỏa tới các địa phương cả nước.

Ngày 21/3, trước thềm lễ ký chính thức thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên (dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23/3), Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã có cuộc tiếp đón và thảo luận trực tiếp với ông Kess Blokland - Giám đốc toàn cầu Agriterra.

Cùng tham dự buổi làm việc, phía Agriterra có ông Harm Haverkortm - Giám đốc Agriterra tại Việt Nam và Trưởng, phó các ban Hợp tác quốc tế, Kế hoạch hỗ trợ, Chính sách và Phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam.

Ba trụ cột chính

Agriterra được thành lập bởi các tổ chức và HTX nông nghiệp của Hà Lan. Đây là tổ chức nông nghiệp quốc tế, đang cung cấp tư vấn và chuyên gia cho các HTX, các tổ chức nông dân tại các nước đang phát triển.

Từ năm 2016, các chuyên gia của Agriterra bắt đầu khảo sát và nhận thấy cần thiết hợp tác toàn diện với Liên minh HTX Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức, Agriterra đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế phù hợp với chủ trương của Liên minh HTX Việt Nam về ưu tiên phát triển công nghệ, thị trường và quy mô, năng lực HTX.

Liên minh HTX Việt Nam xác định thỏa thuận hợp tác với Agriterra tập trung vào ba trụ cột chính phát triển HTX nông nghiệp ở nước ta. Đó là người nông dân và HTX áp dụng công nghệ hiện đại, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Cải thiện việc tiếp cận thị trường thông qua tiếp cận và quản lý thông tin thị trường, liên kết thị trường và sử dụng thông tin này với kỹ thuật tiếp thị cạnh tranh hiện đại. Nâng cao quy mô mang tính khả thi ở tất cả các cấp, từ đó nâng cao vị thế của HTX thời hội nhập quốc tế.

Dự kiến nội dung chương trình hợp tác toàn diện với Agriterra tập trung trong 7 lĩnh vực: tăng cường niềm tin vào HTX từ thành viên, HTX và chính quyền địa phương; nâng cao trình độ quản lý HTX; cải thiện năng lực lập kế hoạch kinh doanh; tạo thuận lợi cho việc tiếp cận vốn, kể cả vốn vay thương mại; tăng cường liên kết thị trường, quy mô kinh doanh tập trung vào chuỗi giá trị sản phẩm HTX; bảo đảm cho HTX cơ hội và điều kiện ứng dụng công nghệ cao.

Một vấn đề xuyên suốt chương trình hợp tác, là nâng cao năng lực tiếp thu kiến thức còn hạn chế, do đa số thành viên và cán bộ chủ chốt HTX đã cao tuổi.

Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Tổ chức Agriterra

Cần chiến lược hợp tác dài hơi

Tại buổi làm việc, ông Kess Blokland -Giám đốc Agriterra toàn cầu, đã nhấn mạnh vai trò và tầm ảnh hưởng HTX trong phát triển cộng đồng hiện nay và bày tỏ sự "nóng lòng" chia sẻ quan điểm hợp tác với Liên minh HTX Việt Nam.

Theo ông Kess, việc hợp tác này là bước ngoặt để Agriterra huy động nhiều hơn các nguồn lực từ Hà Lan vào Việt Nam phát triển HTX. Đây là trách nhiệm lớn lao của Agriterra và tin tưởng Liên minh HTX Việt Nam thu hút sự quan tâm của các bộ ngành Trung ương vào chương trình hợp tác này.

Agriterra cho rằng chương trình hợp tác đặt ra nhiều cơ hội và thách thức. Từ kết quả bước khởi động, có thể Agriterra phải đầu tư tổng thể nhân lực và kinh phí mở văn phòng điều phối tại ba miền Bắc - Trung - Nam…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Võ Kim Cự đã nêu rõ thiện chí phấn đấu phát triển HTX như Hà Lan, một đất nước chỉ 17 triệu dân mà có 1 triệu dân tham gia HTX. Liên minh HTX Việt Nam kỳ vọng Agriterra hỗ trợ phát triển HTX ở Việt Nam cả về lượng và chất. Thực tế HTX Việt Nam hiện còn nhỏ lẻ và khó khăn, để vươn tới quy mô HTX như ở Hà Lan cần có thời gian, nhưng cần nhanh và thận trọng để bảo đảm tính bền vững.

"Agriterra hỗ trợ hàng triệu USD cùng với HTX Việt Nam hình thành chương trình hợp tác phát triển HTX, trước mắt triển khai tại 4 khu vực (ĐBSH,Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ) . Thuận lợi nhất là các tiêu chí hợp tác rất phù  hợp với các chủ trường lớn của Quốc hội và  Chính phủ  Việt Nam về tái cơ cấu nông nghiệp , mở  rộng han đien , khuyến khích nông dân tham gia phát triển HTX…", Chủ tịch Võ  Kim Cự  nói .

Hai bên đã đối thoại tìm kiếm nhiều quan điểm hợp tác đồng thuận, từ đó cùng cho rằng, trong xu thế hội nhập, HTX ngay từ đầu phải có quy mô lớn, đủ sức hỗ trợ thành viên áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...

Với kinh nghiệm Hà Lan và tính sáng tạo của người Việt, chương trình hợp tác hai bên cố gắng xây dựng mô hình HTX đặc trưng và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Theo thời báo kinh doanh

In Quay lại chia sẻ bài viết