Liên minh HTX thành phố tổ chức cuộc họp góp ý xử lý các HTX ngưng hoạt động, bỏ kinh doanh

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 26/5 Liên minh HTX thành phố đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo trình UBND thành phố xử lý các HTX ngưng hoạt động, hoạt động không đùng luật, bỏ kinh doanh. Đến dự và chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cũng Đại diện lãnh đạo UBND các quận huyện và các sở ngành liên quan như Sở Kế hoạch và Dầu tư, sở Tư pháp, Cục Thuế, Công An Thành phố. . .

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên 30 HTX HTX ngưng hoạt động, hoạt động không đúng luật, bỏ kinh doanh. Những HTX này không giải thể tự nguyện hay giải thể bắt buộc được theo điều 54 luật HTX 2012, điều 19 Nghị định 193/2013/NĐ-CP. Số HTX trên được phân thành 6 nhóm HTX, đó là :

1.     Nhóm các HTX  không còn hoạt động phải giải thể bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện để ra quyết định giải thể bắt buộc do bị thất lạc hồ sơ gốc.

2.     Nhóm các HTX  không còn hoạt động phải giải thể bắt buộc nhưng không thể ra quyết định giải thể bắt buộc do do bị khiếu kiện.

3.     Nhóm các HTX  không còn hoạt động phải giải thể bắt buộc nhưng không đủ điều kiện để ra quyết định giải thể bắt buộc do nợ đọng thuế.

4.     Nhóm các HTX  không còn hoạt động phải giải thể bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện để ra quyết định giải thể bắt buộc do không liên lạc với Ban Quản trị HTX.

5.     Nhóm các HTX  ngưng hoạt động do bị thu hồi mặt bằng và đã có đơn xin ngưng hoạt động

6.     Và Nhóm các HTX  đã có đơn xin chấm dứt hoạt động nhưng chưa làm thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước để ra quyết định giải thể

Cuộc họp thống nhất và đề xuất UBND quận huyện chủ động giải quyết các HTX nhóm 5 và nhóm 6 theo thẩm quyền. Đồng thời đề xuất ý kiến trình UBND thành phố quyết định giải thể bắt buộc các HTX còn lại.

In Quay lại chia sẻ bài viết