Phát triển HTX kiểu mới: Cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương

        Xem với cỡ chữ    

Liên kết, hợp tác theo mô hình HTX để tồn tại và phát triển là phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó, đòi hỏi sự quan tâm sâu rộng của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng thuộc cấp trung ương mà đặc biệt là từ cấp địa phương.

Ngày 26/4, lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Cao Đức Phát - Phó ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, báo cáo về mục tiêu phát triển HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam.

HTX kiểu mới là mô hình tất yếu

Hiện nay, khu vực KTHT, HTX của Việt Nam có 50 Liên hiệp HTX, hơn 2 vạn HTX và 15 vạn THT với khoảng 13,5 triệu thành viên, hơn 30 triệu người tham gia. Quy mô của các HTX cũng khác nhau, phụ thuộc vào đặc thù của từng vùng, miền. Bình quân 1 HTX nông nghiệp có 660 thành viên, tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp chiếm 75% trong khi đó phần lớn các HTX tiểu thủ công nghiệp chỉ có quy mô 10 - 20 xã viên.

Cùng với việc phát triển của các HTX, trong những năm qua, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX cũng đã được nâng cao, hoạt động HTX có nhiều đổi mới, thiết thực. Số HTX có lãi nhiều hơn, mức lãi trung bình trong 1 HTX cao hơn.

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, theo Bộ NN&PTNT và Ban Kinh tế Trung ương, hiện nay cả nước có hơn 10.000 HTX nông nghiệp, thu hút khoảng 45% lao động, nhưng hơn 90% HTX không giải quyết được đầu ra cho sản phẩm của hộ thành viên HTX. Các HTX hoạt động hiệu quả chỉ liên kết, hỗ trợ được khoảng 5% số hộ nông dân cả nước, còn 95% số hộ thực chất là sản xuất theo phương thức tự phát, tự cung, tự cấp.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự, do nhận thức về HTX còn rất khác nhau ở các địa phương, nên quy mô HTX và số lượng các dịch vụ HTX cũng rất khác nhau. Cụ thể, ở nhiều tỉnh Đồng Bằng sông Hồng, nhiều HTX được thành lập từ nhiều năm qua có quy mô liên thôn hoặc toàn xã, nhiều HTX có hơn 1.000 thành viên. Trong khi đó, hầu hết các HTX thành lập 5 năm qua ở một số tỉnh, thành phố chỉ có vài chục thành viên. Nếu canh tác độc lập, riêng lẻ thì sức mạnh kinh tế của hộ nông dân rất nhỏ bé, khả năng chịu đựng rủi ro rất thấp, tình trạng thoát nghèo, rồi tái nghèo dễ xảy ra.

Việc phát triển HTX kiểu mới hiện nay chính là thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX của BCH Trung ương, Kết luận số 56 của Bộ chính trị về KTHT, HTX; thực hiện Luật HTX 2012; Nghị định 193 của Chính phủ và chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thi hành luật HTX; Nghị quyết số 32 của Quốc hội về phát triển HTX kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 198 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu trong buổi làm việc

Chính quyền phải vào cuộc

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, không còn con đường nào khác là phải liên kết, hợp tác lại với nhau theo mô hình HTX, liên hiệp HTX để tồn tại, phát triển.

Theo ông Cao Đức Phát, việc phát triển mô hình HTX kiểu mới, phát triển khối KTHT mà nòng cốt là HTX là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Do đó, các hộ nông dân phải liên kết hợp tác trong mô hình HTX, liên hiệp HTX, DN để sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm liên kết, tạo điều kiện hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao thì mới tồn tại và phát triển được.

Để làm được điều này, các HTX, xã viên cần sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo của các cơ quan chức năng nhằm định hướng đúng hơn, đủ hơn về đường lối, mục tiêu của Đảng và Nhà nước hướng tới.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX, cho biết với chức năng là cơ quan tham mưu đắc lực giúp Đảng, Nhà nước trong phát triển KTTT, HTX, Liên minh HTX Việt Nam đang tổ chức thực hiện 4 đề án lớn gồm: "Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên minh HTX các cấp"; "Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa"; "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX để kịp thời ứng phó khi Việt Nam hội nhập sâu kinh tế thế giới"; "Xây dựng phát triển kinh tế Liên minh HTX gắn với nhiệm vụ hỗ trợ phát triển HTX".

Tuy nhiên, đó là chức năng nhiệm vụ từ các cơ quan trung ương, bên cạnh đó cũng cần sự định hướng chỉ đạo từ các cấp địa phương.

Theo Chủ tịch Võ Kim Cự, hiện nay, tại các địa phương cấp ủy chính quyền chưa thực sự quan tâm đến phong trào KTTT, HTX, phát triển HTX kiểu mới. Thậm chí tại Luật HTX 2012 cũng chưa nêu rõ vài trò, chức năng của các cơ quan chức năng cấp địa phương đối với phong trào phát triển HTX. Do đó, vai trò, vị trí, địa vị pháp lý của khối KTTT chưa có giá trị.

Thùy Linh (TBKD)

In Quay lại chia sẻ bài viết