Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
2095/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 06/04/2016
04/2015/TT-NHNN Ngân hàng Nhà Nước Thông tư Thông tư quy định về Quỹ tín dụng nhân dân 31/03/2015
51/2014/QH13 Quốc Hội Luật LUẬT PHÁ SẢN 19/06/2014
63/2014/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải Thông tư QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 07/11/2014
3282/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung đề án 38/BC-UB "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng" 04/05/2007
02/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 02/01/2014
33/2013/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Quyết đinh ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2013-2016 19/10/2013
07/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Quyết định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. 29/08/2014
Số 18-CT/TU Ban Thường vụ Thành ủy Chỉ thị Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố 19/03/2012
65/2014/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013. 01/07/2014
Hiển thị 11 - 20 of 102 kết quả.
của 11
           
Videos

0 0 0 1 9 5 5 6 4 7
Hôm nay: 593
Hôm qua: 3994
Tháng này: 93724
Tổng cộng: 0001955647