THỐNG KÊ SỐ LIỆU CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NĂM:

* Chỉ thống kê các đơn vị có số liệu báo cáo 2017; (ĐVT: Triệu đồng)
I. THỐNG KÊ THEO ĐỊA BÀN
QUẬN HUYỆN Tổng số
HTX
Tổng vốn
điều lệ
Tổng vốn
kinh doanh
Tổng vốn
cố định
Tổng số
thành viên
Tổng số
lao động
Tổng
doanh thu
Nộp thuế Lợi nhuận
Quận Hải Châu
11
0
0
0
0
0
0
0
0
Quận Thanh Khê
15
3.234
3.234
3.234
9
9
0
0
0
Quận Cẩm Lệ
9
1.500
1.500
1.500
14
14
0
0
0
Quận Sơn Trà
13
3.000
3.000
3.000
14
14
0
0
0
Quận Ngũ Hành Sơn
6
1.800
1.800
1.800
7
7
0
0
0
Quận Liên Chiểu
14
0
0
0
0
0
0
0
0
Huyện Hoà Vang
24
5.103
5.400
4.330
18
19
0
0
0
Huyện Hoàng Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TỔNG CỘNG
92
14.637
14.934
13.864
62
63
0
0
0

II. THỐNG KÊ THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC Tổng số
HTX
Tổng vốn
điều lệ
Tổng vốn
kinh doanh
Tổng vốn
cố định
Tổng số
thành viên
Tổng số
lao động
Tổng
doanh thu
Nộp thuế Lợi nhuận
Công nghiệp - Xây dựng
20
1.267
1.564
1.564
5
6
0
0
0
Nông nghiệp
41
7.070
7.070
6.000
22
22
0
0
0
Thương mại - Dịch vụ
31
6.300
6.300
6.300
35
35
0
0
0
TỔNG CỘNG
92
14.637
14.934
13.864
62
63
0
0
0

Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 123 - Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3897354
Website: http://www.lmhtx.danang.gov.vn - Email: lmhtx@danang.gov.vn
Giấy phép số: 130/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/06/2010