Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng tham dự Hội thảo về bộ tiêu chuẩn quản lý rừng Việt Nam

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 09 và 10/10/2017 Viện phát triển kinh tế hợp tác phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo về bộ tiêu chuẩn quản lý rừng Việt Nam và trao đổi kinh nghiệm quản lý rừng bền vững. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện kinh tế hợp tác và đồng chí Lê Hạnh, Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Ngãi đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã nghe đại diện Viện phát triển kinh tế hợp tác, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông lâm Huế trình bày dự thảo về bộ tiêu chuẩn quản lý rừng, những giống cây hiện nay đang áp dụng tại Việt Nam để trồng rừng, mô hình cấp chứng chỉ rừng tại Phần Lan…Tại hội thảo, các thành viên đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm trong việc quản lý rừng, chọn giống cây trồng, mô hình trồng rừng ở một số địa phương, quy trình đánh giá, cấp chứng nhận về quản lý rừng... Đồng thời, cũng đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong việc quản lý rừng, thủ tục để xây dựng và quy trình cấp các chứng chỉ rừng (PESC, FSC) để Viện phát triển kinh tế hợp tác tổng hợp ý kiến, tham mưu ban hành Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của các địa phương và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành của quốc tế. Bên cạnh việc tham gia hội thảo, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng cũng tham gia nghiên cứu, tìm hiểu mô hình trồng rừng tại HTX Tịnh Thọ - Quảng Ngãi.

Đối với các HTX lâm nghiệp hiện nay để áp dụng việc đánh giá cấp chứng chỉ rừng sẽ có nhiều thuận lợi nhất định, các HTX cung cấp dịch vụ lâm nghiệp sẽ nhận được sự khuyến khích của thành viên và có thể mang lại lợi nhuận hơn khi cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên, để thực hiện các quy trình đánh giá tiêu chuẩn quản lý rừng, các HTX cũng gặp nhiều khó khăn như: về trình độ, năng lực, kiến thức về quản lý liên quan đến bộ tiêu chuẩn; lưu trữ hồ sơ, kinh phí vận hành, kinh phí ban đầu để đánh giá cấp cấp chứng chỉ rừng rất cao…

                                                                                                                     Phan Võ Hạnh Thủy

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác